Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2020

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

141144 PPD19-141_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 фев 2020 16:30

Публикувана

141171 PPС19-142 "Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлова разпределителна станция "Ферма Драгалевци" 20/20 kV, включително и въвеждане в режим на телемеханика" Избор на изпълнител 3 фев 2020 16:30

Публикувана

141597 PPD19-150 Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 4 фев 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Обекти на територията на град София
  Обособена позиция 2 - Обекти на територията на град Плевен
  Обособена позиция 3 - Обекти на територията на град Враца

Публикувана

141602 РРS19-143 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, области Плевен, Враца, Ловеч, Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград" Избор на изпълнител 20 фев 2020 16:30

Публикувана

141610 PPD19-139 Доставка на инструменти за осветление Избор на изпълнител 21 май 2020 16:30

Публикувана

141611 РРС19-144 "Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион София и София област" Избор на изпълнител 20 фев 2020 16:30

Публикувана

142545 PPS20-001 Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на дирекция "Мерене и управление на данните" Избор на изпълнител 18 мар 2020 16:30

Публикувана

142775 PPD19-129_Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН) Избор на изпълнител 9 мар 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 2 - Доставка на предпазители средно напрежение (СрН) за защита на напреженови измервателни трансформатори

Публикувана

143149 PPS19-149 Стопанисване и поддръжка на недвижими имоти, представляващи бази за обучение и квалификация, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 19 фев 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Стопанисване и поддръжка на недвижим имот, представляващ база за обучение и квалификация "Батак"
  Обособена позиция 2 - Стопанисване и поддръжка на недвижим имот, представляващ база за обучение и квалификация "Боровец"

Публикувана

143216 PPD19-148_Доставка на арматура за проводници /кабелни обувки, съединители и накрайници/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 28 фев 2020 16:30

Публикувана

143567 РРS20-009 "Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на конкретни инвестиционни обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 16 мар 2020 16:30

Публикувана

143683 PPD20-013_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 мар 2020 16:30

Публикувана

143737 PPD19-146_Доставка на шинодържатели и клеми стержен-въже Избор на изпълнител 9 мар 2020 16:30

Публикувана

143738 PPD19-147_Доставка на брави и ключове Избор на изпълнител 9 мар 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на брава за трансформаторни постове и галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове
  Обособена позиция 2 - Доставка на галванизиран стоманен ключ и халф цилиндър тип "Полумесец"
  Обособена позиция 3 - Доставка на брава тристранна с едностранна ключалка

Публикувана

143854 PPD20-004_Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 мар 2020 16:30

Публикувана

143910 PPD20-012_Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение Избор на изпълнител 23 мар 2020 16:30

Публикувана

144002 PPD19-145_Доставка на комплектни комутационни устройства/КРУ/ Избор на изпълнител 20 мар 2020 16:30

Публикувана

144013 PPS20-015 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим Избор на изпълнител 27 фев 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Обекти на територията на административни области София град и София-област
  Обособена позиция 2 - Обекти на територията на административни области Перник, Кюстендил и Благоевград
  Обособена позиция 3 - Обекти на територията на административни области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин

Публикувана

144207 PPD20-007_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове" Избор на изпълнител 15 юни 2020 15:00

Публикувана

144783 РРС20-002 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 6 апр 2020 16:30

Публикувана

144786 РРС20-003 "Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел "Сердика" 10/10 kV" Избор на изпълнител 6 апр 2020 16:30

Публикувана

144788 РРS20-008 "Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел.съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, включително входящите и изходящите въздушни и кабелни мрежи до 20 kV" Избор на изпълнител 3 апр 2020 16:30

Публикувана

144792 РРС20-010 "Строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на п/ст "Черни връх", собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 27 мар 2020 16:30

Публикувана

144793 PPS20-021 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София - ОЦ "Юг" - обособена позиция 4 по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003" Избор на изпълнител 9 мар 2020 16:30

Публикувана

145791 PPS20-016 Поддръжка, ремонт и преустройване (при необходимост) на съоръжения с повишена опасност Избор на изпълнител 11 май 2020 16:30

Публикувана

145853 PPS20-014 Провеждане на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 21 май 2020 16:30

Публикувана

145854 PPS20-020 "Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период, както и охрана на обекти и имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, представляващи административни сгради, офис площи и складове (вкл. намиращото се в тях имущество)" Избор на изпълнител 24 мар 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административна област - София град и с. Равно поле
  Обособена позиция 2 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административни области - Софийска област (гр. Самоков, гр. Костенец, гр. Ботевград, гр. Ихтиман), Плевен, Враца и Ловеч
  Обособена позиция 3 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административни области - Софийска област (гр. Пирдоп, гр. Драгоман, гр. Сливница), Перник, Кюстендил, Благоевград, Монтана и Видин

Публикувана

146572 PPD20-019_"Доставка на птицезащитни продукти" Избор на изпълнител 28 май 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - „Доставка на елетроизолационен шлаух за неизолирани алуминиево-стоманени проводници по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612”
  Обособена позиция 2 - “Доставка на птицезащитни изолационни маншети за въздушни електропроводни линии СрН по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/BG/000612“

Публикувана

146576 PPD20-006_"Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)" Избор на изпълнител 23 юни 2020 15:00

Публикувана

146580 PPD20-022_Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 31 мар 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на еднофазни статични електромери за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни статични електромери за директно измерване

Публикувана

146746 PPD20-024_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/ж със сечения от 16 до 150 кв мм и 240 кв мм Избор на изпълнител 29 май 2020 16:30

Публикувана

146833 РРС20-011 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен" Избор на изпълнител 28 май 2020 16:30

Публикувана

146990 PPS20-017 Провеждане на обучения за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 27 май 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Провеждане на обучения по английски език за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"
  Обособена позиция 2 - Провеждане на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на дигиталните и информационните технологии за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"
  Обособена позиция 3 - Провеждане на поведенчески обучения за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Публикувана

147013 PPD20-005 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 21 юли 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на прахозащитно работно облекло
  Обособена позиция 2 - Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)

Публикувана

147021 PPD20-028 Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране Избор на изпълнител 1 юни 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Преносими заземители
  Обособена позиция 2 - Детектори за напрежение.
  Обособена позиция 3 - Оперативна щанга
  Обособена позиция 4 - Указател за сфазиране

Публикувана

147055 PPD20-026 Доставка на предпазни работни обувки Избор на изпълнител 21 май 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на летни предпазни работни обувки
  Обособена позиция 2 - Доставка на зимни предпазни работни обувки

Публикувана

147059 PPD20-027 Доставка на професионални електрически инструменти Избор на изпълнител 29 юни 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на акумулаторни професионални инструменти
  Обособена позиция 2 - Доставка на ъглошлифовъчни и удъро-пробивни професионални инструменти и консумативи за тях
  Обособена позиция 3 - Доставка на професионални заваръчни апарати и преносими агрегати за напрежение

Публикувана

147175 РРС20-023 "Kомплексно изпълнение на проектиране, доставка и монтаж на машини и съоръжения, и въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция "Младост" 110/21/10,5 кV" Избор на изпълнител 5 юни 2020 16:30

Публикувана

147176 РРС20-029 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен" Избор на изпълнител 1 юни 2020 16:30

Публикувана

147179 РРС20-032 "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София" Избор на изпълнител 8 юни 2020 16:30

Публикувана

147182 PPS20-033 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 8 юни 2020 16:30

Публикувана

147256 PPD20-018_Доставка на метални eлектромерни табла ниско напрежение за жилищни сгради с голям брой потребители Избор на изпълнител 1 юни 2020 16:30

Публикувана

147327 PPD20-035_Доставка на трансформаторно масло чрез покупка от стокова борса Избор на изпълнител 29 май 2020 15:00

Публикувана

147487 PPD20-034 Доставка на хавлиени кърпи Избор на изпълнител 21 апр 2020 16:30

Публикувана

147488 PPD20-025 Доставка на диелектрични ръкавици и боти Избор на изпълнител 13 май 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20 kV, клас 3 (изолиращи ръкавици)
  Обособена позиция 2 - Доставка на диелектрични боти над 1000 V

Публикувана

147492 PPS20-031 Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад Избор на изпълнител 12 май 2020 16:30

Публикувана

147536 PPS20-030 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регионите София и София Област Избор на изпълнител 27 май 2020 16:30

Публикувана

147636 PPD20-038 Избор на изпълнител за доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 14 апр 2020 16:30

Публикувана

148054 PPD20-039_Доставка и монтаж на 6 броя съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110kV "Възраждане" между подстанции "Средец" и "Боримечка" Избор на изпълнител 7 апр 2020 16:30

Публикувана

148193 PPD20-036_"Доставка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН" Избор на изпълнител 31 авг 2020 15:00

Публикувана

148194 PPD20-037_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 kV и 20 kV Избор на изпълнител 31 авг 2020 15:00
  Обособена позиция 1 - Трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 и 20 kV за склад „София“, склад „Враца“, склад „Левски“ и склад „Дупница
  Обособена позиция 2 - Трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV за склад „София“ и склад „Враца"
  Обособена позиция 3 - "Трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV за склад „София“"
  Обособена позиция 4 - "Трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV за склад „Враца“, склад „Левски“ и склад „Дупница“"

Публикувана

150663 PPD20-042_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 юни 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на aлуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3х185 см / 95 см
  Обособена позиция 2 - Доставка на aлуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV

Публикувана

150670 PPD20-044_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 юни 2020 16:30

Публикувана

150674 PPD20-043_Доставка на керамични изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 юни 2020 16:30

Публикувана

150977 PPS20-045 Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ) Избор на изпълнител 25 юни 2020 16:30

Публикувана

151257 PPS20-055-Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база Избор на изпълнител 15 юни 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - Община Ихтиман, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 2 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - гр. Самоков, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 3 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - район "Красна поляна", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 4 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - райони "Слатина" и "Подуяне", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 5 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Дупница, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 6 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Лом, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база

Публикувана

151511 PPD20-046_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 юни 2020 16:30

Публикувана

151522 PPD20-048_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 юни 2020 16:30

Публикувана

151527 PPD20-050_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 юни 2020 16:30

Публикувана

151530 PPD20-051_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 юни 2020 16:30

Публикувана

151533 PPD20-052_Доставка на медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 юни 2020 16:30

Публикувана

151709 PPD20-059-Доставка на диелектрични боти и ръкавици Избор на изпълнител 16 юни 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20 kV, клас 3 (изолиращи ръкавици)
  Обособена позиция 2 - Доставка на диелектрични боти над 1000 V

Публикувана

151717 PPD20-060-Доставка на хавлиени кърпи Избор на изпълнител 8 юни 2020 16:30

Публикувана

152397 РРС20-053 "Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София" Избор на изпълнител 6 юли 2020 16:30

Публикувана

152398 РРС20-054 "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област" Избор на изпълнител 13 юли 2020 16:30

Публикувана

152403 РРС20-056 "Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Тотлебен" от подстанция "Средец" до подстанция "Витоша" Избор на изпълнител 13 юли 2020 16:30

Публикувана

152537 PPS20-040 Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на град Кнежа и област Видин Избор на изпълнител 18 юни 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на град Кнежа, част административна област Плевен
  Обособена позиция 2 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Видин

Публикувана

152693 PPD20-049_Доставка на разединители Избор на изпълнител 29 юли 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Триполюсни разединители средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус

Публикувана

152768 РРS20-057 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 29 юни 2020 16:30

Публикувана

152770 PPD20-047_"Доставка на предпазители и основи ниско напрежение /НН/ Избор на изпълнител 10 юли 2020 16:30

Публикувана

152772 PPD20-041_Доставка на комплектни метални табла-трансформатор за напрежение до 20 kV, с един трансформатор 100 kVA, комбинирани с електромерно разпределително табло Избор на изпълнител 10 юли 2020 16:30

Публикувана

153063 РРС20-062 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен" Избор на изпълнител 16 юли 2020 16:30

Публикувана

153067 РРС20-063 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 16 юли 2020 16:30

Публикувана

153124 PPD20-061_Доставка на измервателни прибори и еталони Избор на изпълнител 17 юли 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност с токови клещи 0,2%
  Обособена позиция 2 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност с токови клещи 0,5%

Публикувана

153469 PPD20-066_Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 юли 2020 16:30

Публикувана

153473 PPD20-058_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 28 юли 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас А 15, размери (900/600/80) mm
  Обособена позиция 2 - Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) mm

Публикувана

153955 PPD20-067_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови спoразумения Избор на изпълнител 20 юли 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жилаподземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Публикувана

154187 PPD20-064_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 30 юли 2020 16:30

Публикувана

154216 PPD20-065_Доставка на кербови съединители за АС проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 юли 2020 16:30

Публикувана

155973 PPD20-071_"Доставка на кабели САВТ-с/-ж-0,6/1 kV с PVC изолация и обвивка, с Al жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm², след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 14 авг 2020 16:30

Публикувана

155975 PPD20-072_"Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители, след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 10 авг 2020 16:30

Публикувана

156702 PPD20-070_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 авг 2020 16:30

Публикувана

156953 PPD20-073_Доставка и монтаж на метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и комплектни метални табла-трансформатор, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 31 авг 2020 16:30

Публикувана

158406 PPD20-079_Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 28 сеп 2020 16:30

Публикувана

158407 PPD 20-083_Доставка на комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 28 сеп 2020 16:30

Публикувана

158409 PPD 20-081_Доставка на токови и биметални клеми, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 сеп 2020 16:30

Публикувана

158410 PPD 20-082_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 сеп 2020 16:30

Публикувана

159287 PPD20-078_Доставка на кабелни разпределителни шкафове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 окт 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски

Публикувана

159293 PPD20-089_Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 окт 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 2 - Доставка на предпазители средно напрежение (СрН) за защита на напреженови измервателни трансформатори

Публикувана

159792 PPD20-087 Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране Избор на изпълнител 30 сеп 2020 14:00
  Обособена позиция 1 - Преносими заземители
  Обособена позиция 2 - Детектори за напрежение
  Обособена позиция 3 - Оперативни щанги
  Обособена позиция 4 - Указател за сфазиране

Публикувана

160049 PPD20-088_Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 окт 2020 16:30

Публикувана

160051 PPD20-080_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 19 окт 2020 16:30

Публикувана

160052 PPD20-084_Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 окт 2020 16:30

Публикувана

161208 PPS20-090 Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството Избор на изпълнител 9 ное 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област София-град
  Обособена позиция 2 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на общините Елин Пелин, Горна Малина, Ботевград, Правец, Етрополе и Мирково, част от административна област Софийска област
  Обособена позиция 3 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Перник
  Обособена позиция 4 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Кюстендил
  Обособена позиция 5 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на общините Разлог, Благоевград, Сандански, Струмяни и Петрич, част от административна област Благоевград
  Обособена позиция 6 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на община Гулянци, част от административна област Плевен
  Обособена позиция 7 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на община Козлодуй, част от административна област Враца
  Обособена позиция 8 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Монтана

Публикувана

163701 РРС20-105 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 7 дек 2020 16:30

Публикувана

165676 PPD20-113_Доставка на вентилни отводи средно напрежение (СрН), след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 13 яну 2021 16:30

Публикувана

165688 PPD20-118_Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 яну 2021 16:30

Публикувана

165921 PPD20-112 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 5 яну 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на прахозащитно работно облекло
  Обособена позиция 2 - Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)"