151522 PPD20-048_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения въз основа на проведена открита процедура с предмет: "Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН)", реф. № PPD 18-070, регистрирана под № 01467-2018-0072 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2018/S 167-381341 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, на основания проведена процедурата за сключване на рамково споразумение, описана по-горе, който вътрешен конкурентен избор е с предмет: "Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-048.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 май 2020 11:59
Подаване на оферти:
28 май 2020 13:00 — 12 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 24 авг 2020 10:42

PPD 20-048 Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-048 Обявление за възложена поръчка - комунални услуги AOP.mht 1030 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 11:21

PPD 20-048 Препис решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-048 Решение №520 т.8.pdf 442 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 11:20

PPD 20-048 Доклад

икона на файл PPD 20-048 Доклад-z.pdf 994 Kb


Публикувано на: 28 май 2020 11:59

PPD 20-048_Покана с приложения

икона на файл PPD 20-048_Покана.pdf 530 Kb

икона на файл PPD 20-048 END Prilojeniа.docx 214 Kb