158410 PPD 20-082_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет:
"Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), реф. № PPD 17-114, регистрирана под № 01467-2017-0094 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2017/S 186 - 381557 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-082.
 
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда в обхвата на проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет и с реф. № PPD 17-114, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.
 
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 авг 2020 16:28
Подаване на оферти:
28 авг 2020 17:00 — 15 сеп 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 яну 2021 16:07

PPD 20-082_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-082_Objavlenie za vazlagane.pdf 490 Kb


Публикувано на: 27 ное 2020 13:23

PPD 20-082_Препис с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-082 Препис-решение 536_т 7.pdf 2604 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 10:38

PPD 20-082 Препис решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-082 Решение - z.pdf 470 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 10:36

PPD 20-082 Доклад

икона на файл PPD 20-082 END Доклад - z.pdf 1678 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:50

PPD 20-082 Приложения към поканата

икона на файл PPD 20-082 END Prilojeniq pokana.DOCX 177 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:49

PPD 20-082 Покана за участие

икона на файл PPD 20-082 END Pokana-z.pdf 368 Kb