Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2019

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

113224 PPD18-126 Доставка на автокран-вишка по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16/NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз Избор на изпълнител 28 фев 2019 16:30

Публикувана

113742 PPD18-134_Доставка на вентилни отводи средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 фев 2019 16:30

Публикувана

113784 PPD18-125_Доставка на полимерни съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 мар 2019 16:30

Публикувана

113935 PPD18-128_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 фев 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас А 15, размери (900/600/80) mm
  Обособена позиция 2 - Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) mm

Публикувана

114164 PPS18-129 "Изготвяне и съгласуване на работен проект за нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в Подстанция "София Център" Избор на изпълнител 7 мар 2019 16:30

Публикувана

114943 PPD19-003 Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 21 юни 2019 16:30

Публикувана

115045 PPC18-132 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел.табла на имотна граница на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - град София" Избор на изпълнител 15 мар 2019 16:30

Публикувана

115101 PPD19-002_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни автоматични прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 мар 2019 16:30

Публикувана

115105 PPD19-011_Доставка на композитни висящи изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 мар 2019 16:30

Публикувана

115467 PPD19-020_Доставка на полимерни електромерни табла за ниско напрежение (НН) Избор на изпълнител 8 апр 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване

Публикувана

116426 РРС18-131 Демонтаж на стара и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция "Гео Милев", включително и доставка на допълнително оборудване Избор на изпълнител 1 апр 2019 16:30

Публикувана

116430 РРS19-001 "Изготвяне на становища и цялостна проектна документация на трафопостове, намиращи се на територията на "ЧЕЗ Разпределение България"АД - гр. София и София област" Избор на изпълнител 28 мар 2019 16:30

Публикувана

116433 РРС19-007 "Строително-монтажни работи за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД в области: Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин" Избор на изпълнител 28 мар 2019 16:30

Публикувана

116797 РРS18-130 "Изготвяне на технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийни характеристики на сгради, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 8 апр 2019 16:30

Публикувана

116798 РРС19-008 "Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 11 апр 2019 16:30

Публикувана

116799 РРС19-012 "Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV "Орцево", находяща се на територията на област Благоевград, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 4 апр 2019 16:30

Публикувана

116802 PPС19-013 "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Дондуков" от линеен ножов разединител 110 kV на ПС "Георги Димитров" до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС "София-Център" и частична реконструкция на двете подстанции" Избор на изпълнител 8 апр 2019 16:30

Публикувана

116804 PPС19-017 "Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция "Бояна" 110/20/10,5 kV" Избор на изпълнител 11 апр 2019 16:30

Публикувана

116806 PPD 19-009_Доставка на арматура за кабели и проводници Избор на изпълнител 27 май 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кабелна арматура за кабели с PVC изолация и обвивка
  Обособена позиция 2 - Доставка на арматура за проводници (кабелни обувки, съединители и накрайници)

Публикувана

116809 PPD 19-005_Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус Избор на изпълнител 17 апр 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус
  Обособена позиция 2 - Доставка на триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус

Публикувана

117199 PPS19-004 Периодична проверка, зараждане, хидростатично изпитване и сервизно обслужване на наличната пожарогасителна техника в обекти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 12 мар 2019 16:30

Публикувана

118273 PPD19-019_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 2 апр 2019 16:30

Публикувана

118322 PPD19-029_Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН Избор на изпълнител 7 май 2019 16:30

Публикувана

118975 PPD 19-006_Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори Избор на изпълнител 22 апр 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НH) Х/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип
  Обособена позиция 2 - Доставка на напреженови измервателни трансформатори СрН

Публикувана

119160 PPD19-010_Доставка на арматура за проводници НН (кабелни обувки, съединители и накрайници), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 апр 2019 16:30

Публикувана

119161 PPD19-039_Доставка на кабелни разпределителни шкафове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 апр 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски

Публикувана

119164 PPD19-024_Доставка на напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 апр 2019 16:30

Публикувана

119427 PPS18-127 Денонощна 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове Избор на изпълнител 8 май 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област София-град
  Обособена позиция 2 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Софийска област
  Обособена позиция 3 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Перник
  Обособена позиция 4 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Кюстендил
  Обособена позиция 5 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Благоевград
  Обособена позиция 6 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Плевен
  Обособена позиция 7 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Ловеч
  Обособена позиция 8 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Враца
  Обособена позиция 9 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Видин
  Обособена позиция 10 - Денонощна, 24 часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Монтана
  Обособена позиция 11 - Денонощна, 24 часова охрана със СОТ на обект на територията на административна област Пазарджик, гр. Батак

Публикувана

119827 PPD19-022_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 май 2019 16:30

Публикувана

119968 PPD19-027_Доставка на товарови прекъсвачи СрН, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 май 2019 16:30

Публикувана

120122 PPD19-044_Доставка на токови трансформатори 10 и 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 май 2019 16:30

Публикувана

120897 PPD19-023_Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 кV Избор на изпълнител 22 авг 2019 15:00

Публикувана

120899 PPD19_016_Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито - ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA Избор на изпълнител 6 юни 2019 16:30

Публикувана

120976 PPD19-032_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на открито, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 май 2019 16:30

Публикувана

120978 PPD19-041_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 13 май 2019 16:30

Публикувана

120979 PPD19-042_Доставка на керамични изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 май 2019 16:30

Публикувана

120980 PPD19-043_Доставка на арматура за алуминиево-стоманени (AC) проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 май 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кербови съединители
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови и биметални клеми
  Обособена позиция 3 - Доставка на стоманени куки за изолатори за стоманобетонни стълбове (СБС)

Публикувана

120998 PPD19-047_Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 май 2019 16:30

Публикувана

121030 PPS19-045 Предоставяне на услуга за пренос на данни през обществена далекосъобщителна мрежа с национално покритие чрез съществуващи мобилни номера към технологични СИМ карти монтирани в устройства Избор на изпълнител 29 май 2019 16:30

Публикувана

121090 РРS19-028 "Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 23 май 2019 16:30

Публикувана

121093 РРС19-035 "Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр.София и области Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин" Избор на изпълнител 23 май 2019 16:30

Публикувана

121629 РРS19-049 "Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по отношение на енергийни обекти от критичната енергийна инфраструктура на Столична община" Избор на изпълнител 31 май 2019 16:30

Публикувана

121635 PPS19-052 Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата електроразпределителна мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период, както и охрана на обекти и имущество, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, представляващи административни сгради, офис площи и складове (вкл. намиращото се в тях имущество) Избор на изпълнител 17 май 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административна област - София град и с. Равно поле
  Обособена позиция 2 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административни области - Софийска област (гр. Самоков, гр. Костенец, гр. Ботевград, гр. Ихтиман), Плевен, Враца и Ловеч
  Обособена позиция 3 - Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на енергийни и неенергийни обекти на Възложителя на територията на административни области - Софийска област (гр. Пирдоп, гр. Драгоман, гр. Сливница), Перник, Кюстендил, Благоевград, Монтана и Видин

Публикувана

121645 PPD19-014 Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 13 юни 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили с товарен отсек тип "пикап" за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
  Обособена позиция 2 - Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили тип "SUV" за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Публикувана

121943 PPD19-040_Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 юни 2019 16:30

Публикувана

122661 РРС19-031 "Строително-монтажни работи за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - град София и София Област" Избор на изпълнител 13 юни 2019 16:30

Публикувана

122665 PPС19-034 "Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция "София-Център" Избор на изпълнител 14 юни 2019 16:30

Публикувана

122876 PPS19-059 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим Избор на изпълнител 30 авг 2019 15:30
  Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - София - град и Софийска област
  Обособена позиция 2 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - Перник, Кюстендил и Благоевград
  Обособена позиция 3 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин

Публикувана

123010 PPD_KC_19-030_Доставка на стоманорешетъчни стълбове Приключили

Публикувана

123017 PPD19-033_Модернизация (ретрофит) на ПС "София Център" 110/10 кV, включително проектиране, доставка и монтаж на оборудване, реконструкция и въвеждане в експлоатация на нови вериги за телемеханика Избор на изпълнител 8 юли 2019 16:30

Публикувана

123018 PPD19-025_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/ Избор на изпълнител 21 юни 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Публикувана

123023 PPS19-026 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на областите Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен и Ловеч Избор на изпълнител 4 юли 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на областите Перник и Кюстендил
  Обособена позиция 2 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на област Благоевград
  Обособена позиция 3 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на областите Плевен и Ловеч

Публикувана

123143 РРS19-037 "Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор" Избор на изпълнител 14 юни 2019 16:30

Публикувана

123238 PPD19-056_Доставка на кабели трижилни, 12/20 kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 юни 2019 16:30

Публикувана

123239 PPD19-050_Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 юни 2019 16:30

Публикувана

123486 PPD19-051_Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 юни 2019 16:30

Публикувана

123623 PPD18-133 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 3 сеп 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на студовлагозащитно работно облекло
  Обособена позиция 2 - Доставка на прахозащитно работно облекло
  Обособена позиция 3 - Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)

Публикувана

123629 PPS19-048 Предоставяне на услуги за пренос на глас и данни посредством обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/ UMTS/ LTE или еквивалент с национално покритие от лицензиран оператор включително Гласова комуникация (тип Voice), Текстова комуникация (тип SMS), Пренос на данни (тип CSD, EDGE, GPRS/3G/4G))", Избор на изпълнител 4 юли 2019 16:30

Публикувана

124569 PPD19-067_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 1 юли 2019 16:30

Публикувана

124575 PPD19-038_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с Al жила Избор на изпълнител 11 юли 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на aлуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3х185 см / 95 см
  Обособена позиция 2 - Доставка на „Aлуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV
  Обособена позиция 3 - Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане сизолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²

Публикувана

124667 PPD19-057_Доставка на сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данните, за кабелни електропроводи СрН, с непосочно действие Избор на изпълнител 9 юли 2019 16:30

Публикувана

124793 PPD19-054_Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 юли 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на главни трансформаторни табла
  Обособена позиция 2 - Доставка на разпределителни табла

Публикувана

125071 РРС19-058 "Проектиране, доставка и монтаж на нови комплектни разпределителни уредби 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлови разпределителни станции" Избор на изпълнител 15 юли 2019 16:30

Публикувана

125072 РРС19-061 "Възстановяване на метални заграждения и елементи на трафопостове (ТП) на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - област София (град) и София Област" Избор на изпълнител 11 юли 2019 16:30

Публикувана

125164 PPD19-065_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила Избор на изпълнител 18 юли 2019 16:30

Публикувана

125394 PPD19-046 Доставка на предпазни табели (табели за безопасност) Избор на изпълнител 24 юни 2019 16:30

Публикувана

126055 PPD19-053 Доставка на нови неупотребявани GSM/GPRS/3G модеми Избор на изпълнител 31 юли 2019 16:30

Публикувана

126277 РРS19-060 "Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Агенцията по геодезия, картогарфия и кадастър (АГКК) на енергийни обекти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 2 авг 2019 16:30

Публикувана

126278 PPS19-070 "Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на ел.табла на граница на собственост на територията на гр. София и София област" Избор на изпълнител 1 авг 2019 16:30

Публикувана

126968 РРS19-071 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на град София и София област" Избор на изпълнител 15 авг 2019 16:30

Публикувана

126972 РРС19-072 "Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на София Област" Избор на изпълнител 8 авг 2019 16:30

Публикувана

127211 PPD19-078 Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 9 авг 2019 16:30

Публикувана

127419 PPD19-063 Доставка на машина за напълване и изтегляне на елегаз от КРУ 110 кV Избор на изпълнител 17 юли 2019 16:30

Публикувана

127474 PPD19-055_Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение Избор на изпълнител 25 сеп 2019 16:30

Публикувана

127622 PPD19-062_Доставка на токови измервателни трансформаторни комплекти 3х (Х/5)А, клас на точност 0.5, за вертикален предпазител-разединител Избор на изпълнител 16 авг 2019 16:30

Публикувана

127625 PPS19-068_Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали Избор на изпълнител 19 авг 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминализа територията на Региони Благоевград и София област
  Обособена позиция 2 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминализа територията на Региони Ловеч – Враца и Монтана – Видин
  Обособена позиция 3 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминализа територията на Региони Плевен и Перник – Кюстендил
  Обособена позиция 4 - Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминализа територията на Регион София

Публикувана

127906 РРS19-069 "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 15 авг 2019 16:30

Публикувана

128228 PPS19-066 Отпечатване и доставка на бланки, дневници, формуляри и протоколи за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 29 авг 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Отпечатване и доставка на констативни протоколи за нуждите на дирекция "Мерене и управление на данните"
  Обособена позиция 2 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Дирекция "Експлоатация и поддържане"
  Обособена позиция 3 - Отпечатване и доставка на бланки и протоколи за нуждите на Отдел "Управление на качеството"

Публикувана

128253 PPS19-074 Сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и доброволна застраховка "Злополука" на лицата в МПС, собственост на "ЧЕЗ Разпределение Разпределение България" АД Избор на изпълнител 28 авг 2019 16:30

Публикувана

128261 PPD19-021 Доставка на натурална минерална и трапезна вода Избор на изпълнител 27 авг 2019 16:30

Публикувана

128933 PPS19-075 "Застраховка "Имущество" на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 16 сеп 2019 16:30

Публикувана

129119 PPD19-080_Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 28 авг 2019 16:30

Публикувана

129120 PPD19-079_Доставка на полимерни кабелни глави за кабели средно напрежение ( СрН ), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 авг 2019 16:30

Публикувана

129406 PPD19-085 Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили тип "SUV" Избор на изпълнител 7 окт 2019 16:30

Публикувана

129513 PPD_KC_19-077_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове Приключили

Публикувана

129792 РРS19-073 "Извършване на проектантски и геодезически услуги за съществуващи сгради и имоти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, собственост на дружеството" Избор на изпълнител 9 сеп 2019 16:30

Публикувана

130095 PPS19-093 Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството Избор на изпълнител 26 авг 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област София-град
  Обособена позиция 2 - "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Софийска област".
  Обособена позиция 3 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Перник
  Обособена позиция 4 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Кюстендил
  Обособена позиция 5 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Благоевград
  Обособена позиция 6 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Плевен
  Обособена позиция 7 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Ловеч
  Обособена позиция 8 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Враца
  Обособена позиция 9 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Видин
  Обособена позиция 10 - Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Монтана
  Обособена позиция 11 - Денонощна, 24-часова охрана със СОТ на обект на територията на административна област Пазарджик, гр. Батак

Публикувана

130651 PPD19-076_Доставка на aрматура за АС проводници, в това число: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове Избор на изпълнител 1 окт 2019 16:30

Публикувана

130753 PPD19-088_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 окт 2019 16:30

Публикувана

130754 PPD19-082_Доставка на усукани изолирани проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 сеп 2019 16:30

Публикувана

130838 PPD19-101 Доставка на студовлагозащитно работно облекло Избор на изпълнител 4 дек 2019 14:00

Публикувана

131014 РРС19-090 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 14 окт 2019 16:30

Публикувана

131020 РРS19-092 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 10 окт 2019 16:30

Публикувана

131426 PPS19-083 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" на територията на регионите Враца, Монтана и Видин Избор на изпълнител 7 ное 2019 16:30

Публикувана

131437 PPD19-086_Доставка на трифазни четириквадрантни електромери с дистанционна комуникация Избор на изпълнител 18 окт 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни четириквадрантни електромери за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност „C“ за активна енергия и „1,0“ или „2,0“ за реактивна енергия
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни статични четириквадрантни електромери за директно измерване с интерфейси за локална и дистанционна комуникация и интегриран комуникационен GSM/GPRS/3G модул

Публикувана

131959 PPD19-087_Доставка на медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 окт 2019 16:30

Публикувана

131960 PPD19-096_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 окт 2019 16:30

Публикувана

131962 PPD19-103_Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион "Ловеч - Враца", регион "Монтана - Видин" и регион "Плевен" Избор на изпълнител 1 ное 2019 16:30

Публикувана

132859 PPС19-091 "Изграждане на нови два броя електропроводни линии 20kV от Подстанция "Банкя" до Възлова станция "Индустриална зона Божурищe", преминаващи на територията на област София-град и Софийска област" Избор на изпълнител 11 ное 2019 16:30

Публикувана

133408 PPD19-084 Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и необходимия за функционирането й стандартен софтуер Избор на изпълнител 11 ное 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на мобилна специализирана система за откриване на кабелни повреди и тестване на силови кабели - трифазно изпълнение
  Обособена позиция 2 - Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥1024 х 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти
  Обособена позиция 3 - Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 х 240 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти
  Обособена позиция 4 - Доставка на ултразвуков детектор на коронни и частични разряди при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти
  Обособена позиция 5 - Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити
  Обособена позиция 6 - Доставка на уред за трасиране и определяне местоположението, на положени в земята кабели и метални проводи

Публикувана

133737 PPD19-098_Доставка на керамични и композитни изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 окт 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на носещ композитен изолатор 20 kV, за монтиране на открито
  Обособена позиция 2 - Доставка на изолатори подпорни композитни 20 kV, за монтиране на открито

Публикувана

134036 PPD19-095_Доставка на силиконови изолатори по проект LIFE BIRDS ON POWERLINES, LIFE16/NAT/BG/000612 Избор на изпълнител 11 ное 2019 16:30

Публикувана

134037 PPD19-100_Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус Избор на изпълнител 13 апр 2020 14:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус
  Обособена позиция 2 - Доставка на триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус

Публикувана

134421 PPD19-106_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 ное 2019 16:30

Публикувана

134474 PPD19-107_Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 ное 2019 16:30

Публикувана

134737 PPD19-081 Доставка на нови, неупотребявани летни и зимни автомобилни гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирана техника от автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и извършване на услуги по демонтаж, монтаж, ремонт на автомобилни гуми и джанти Избор на изпълнител 5 дек 2019 16:30

Публикувана

134808 PPС19-111 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 15-118" Избор на изпълнител 4 ное 2019 16:30

Публикувана

134859 PPD19-109 Доставка на защитна каска и предпазен щит за лице (лицев екран) Избор на изпълнител 18 дек 2019 16:30

Публикувана

134861 PPS19-097 Отпечатване и доставка на ваучери за храна за работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 3 дек 2019 16:30

Публикувана

134863 PPD19-112 Доставка на тонер касети и консумативи за периферна техника Избор на изпълнител 9 дек 2019 16:30

Публикувана

135007 PPS19-113 Задължителна застраховка на риска "Трудова злополука" на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 27 ное 2019 16:30

Публикувана

135069 PPS19-089 Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база Избор на изпълнител 18 дек 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - Община Ихтиман, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 2 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - гр. Самоков, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 3 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - район "Красна поляна", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 4 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - райони "Слатина" и "Подуяне", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 5 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Дупница, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 6 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Лом, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 7 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Ботевград, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 8 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Бяла Слатина, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 9 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на област Перник - гр. Перник - махала "Жежка вода", "Караманица", Перник "Топливо", "Цалева круша", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 10 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на област Видин - Боянова махала, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база

Публикувана

135227 PPD19-115_Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 ное 2019 16:30

Публикувана

135503 PPD19-108_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана Избор на изпълнител 29 ное 2019 16:30

Публикувана

136254 PPD19-117_Доставка на медни PVC кабели Избор на изпълнител 6 яну 2020 16:30

Публикувана

136261 PPD19-118_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U Избор на изпълнител 6 яну 2020 16:30

Публикувана

136501 PPD19-102_Доставка и монтаж на Метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и Комплектни метални табла-трансформатор Избор на изпълнител 17 яну 2020 16:30

Публикувана

136541 PPD19-114_Доставка на стоманорешетъчни стълбове Избор на изпълнител 25 ное 2019 16:30

Публикувана

136586 PPS19-128 Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на община Бобов дол, част от административна област Кюстендил, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 дек 2019 16:30

Публикувана

136769 PPD19-119_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 4 дек 2019 16:30

Публикувана

136770 PPD19-116_Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 ное 2019 16:30

Публикувана

136792 PPS19-104 Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ) Избор на изпълнител 6 яну 2020 16:30

Публикувана

136837 PPD19-125 Доставка на натурална минерална и трапезна вода Избор на изпълнител 26 ное 2019 16:30

Публикувана

137262 PPD19-123_Доставка на токови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения_ Избор на изпълнител 10 дек 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)

Публикувана

137266 PPD 19-131_Доставка на арматура за кабели и проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 дек 2019 16:30

Публикувана

137355 РРS19-120 "Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: "Проектиране, доставка и реконструкция на ВЕЛ "Калиман" 110 kV с промяна от единичен на двоен електропровод" Избор на изпълнител 13 дек 2019 16:30

Публикувана

137361 PPС19-122 "Инженеринг за реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV "КАЛИМАН", включващ проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимите материали, съоръжения и оборудване" Избор на изпълнител 19 дек 2019 16:30

Публикувана

137968 PPS19-121 Заснемане на елементите от въздушни електропроводи СрН и НН, трафопостове и възлови станции, извършванo с безпилотни летателни средства (дрон) Избор на изпълнител 6 яну 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии СрН (ВЕЛ СрН от 1 kV до 35 kV), трафопостове (ТП) и възлови станции (ВС)
  Обособена позиция 2 - Заснемане на елементите от въздушни електропроводни линии НН (ВЕЛ НН до 1 kV включително)

Публикувана

137976 PPS19-127 Осигуряване на представители на сдружения на потребителите, с цел гарантиране интересите на клиентите, при съставяне на констативни протоколи за неточно измерване и/или неизмерване на използваната електрическа енергия Избор на изпълнител 4 фев 2020 16:30

Публикувана

138693 PPS19-136_"Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали за територията на Региони Благоевград и София област" Избор на изпълнител 7 яну 2020 16:30

Публикувана

138695 PPS19-099 Използване на услугите на акредитирана химическа лаборатория за независим анализ и контрол на трансформаторно масло Избор на изпълнител 18 дек 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория
  Обособена позиция 2 - Извършване на качествен анализ на доставено свежо трансформатор но масло от акредитирана химическа лаборатория

Публикувана

138696 PPD19-124_Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 яну 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НH) Х/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип
  Обособена позиция 2 - Доставка на напреженови измервателни трансформатори

Публикувана

138700 PPD19-126_Доставка на комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV", след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 яну 2020 16:30

Публикувана

139348 РРС19-133 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил и Плевен" Избор на изпълнител 13 фев 2020 16:30

Публикувана

139350 РРS19-134 "Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 13 фев 2020 16:30

Публикувана

139588 PPD19-138_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване Избор на изпълнител 29 яну 2020 16:30

Публикувана

139885 PPD19-130_Доставка на линейни защитно-комутационни апарати ниско напрежение (НН) за вертикален монтаж Избор на изпълнител 15 яну 2020 16:30

Публикувана

139886 PPD19-132_Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 фев 2020 16:30

Публикувана

139887 PPD19-135_Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи", след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 20 яну 2020 16:30

Публикувана

139888 PPD19-137_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 яну 2020 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение
  Обособена позиция 2 - Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение

Публикувана

139891 PPD19-140_Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 13 яну 2020 16:30