151257 PPS20-055-Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предмет на вътрешно конкурентния избор е: "Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база", след сключени рамкови споразумения.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
29 май 2020 13:29
Подаване на оферти:
30 май 2020 8:00 — 15 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - Община Ихтиман, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
Обособена позиция 2 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на София област - гр. Самоков, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
Обособена позиция 3 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - район "Красна поляна", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
Обособена позиция 4 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - райони "Слатина" и "Подуяне", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
Обособена позиция 5 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Дупница, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
Обособена позиция 6 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Лом, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 5 окт 2020 14:08

Обявление за възложена поръчка:

икона на файл PPS20-055 Обявление за възложена поръчка - всички ОП-PK.pdf 261 Kb


Публикувано на: 17 юли 2020 14:05

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPS20-055:
1. Решение, взето по т. 1 от Протокол № 521 от 15.07.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл Prepis_MINUTES_521_t.1-PK.pdf 5191 Kb

икона на файл PPS20-055 Doklad-PK.pdf 9470 Kb


Публикувано на: 29 май 2020 13:51

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2. Покана за участие заедно с приложенията към нея.
3. Образци на документи.
4. Техническа спецификация.
5. Методика за оценка.

икона на файл PPS20-055 Pokana obrazci.docx 237 Kb

икона на файл PPS20-055 Metodika za ocenka.pdf 366 Kb

икона на файл PPS20-055 Pokana+prilojenia.pdf 1450 Kb

икона на файл PPS20-055 Tehnicheska specifikacia.pdf 563 Kb

икона на файл PPS20-055 Pokana-PK.pdf 1108 Kb