150670 PPD20-044_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници", реф. № PPD 17-108,   регистрирана под № 01467-2017-0106 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2017/S 215-447582 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:"Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-044
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 май 2020 13:34
Подаване на оферти:
14 май 2020 14:00 — 8 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 24 авг 2020 10:40

PPD 20-044 Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-044 Обявление за възложена поръчка - комунални услуги AOP.mht 1031 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 11:50

PPD 20-044 Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-044 Решение №520 т.7-z.pdf 452 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 11:49

PPD 20-044 Доклад

икона на файл PPD 20-044 Доклад- z.pdf 958 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 13:29

PPD 20-044_Покана с приложения към нея

икона на файл PPD 20-044_Покана.pdf 262 Kb

икона на файл PPD 20-044 END Prilojeniq kam pokana_.DOCX 193 Kb