151530 PPD20-051_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U", реф. № PPD 19-118, регистрирана под №01467-2019-0081 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана в профила на купувача на Възложителя в самостоятелен раздел с №136261, се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-051
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 май 2020 12:00
Подаване на оферти:
28 май 2020 13:00 — 12 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 авг 2020 10:28

PPD 20-051_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-051_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 192 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 11:01

PPD 20-051_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis MINUTES 520 t. 9.pdf 2148 Kb

икона на файл PPD 20-051_Доклад.pdf 1222 Kb


Публикувано на: 28 май 2020 11:06

PPD 20-051_Покана за участие и приложения

икона на файл PPD 20-051_Покана.pdf 393 Kb

икона на файл PPD 20-051_Приложения покана.docx 205 Kb