159792 PPD20-087 Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране", референтен № PPD20-028 (регистрирана под № 01467-2020-0035 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2020/S 067-160271 в Официален вестник на Европейски съюз), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да подадете оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносими заземители, детектори на напрежение, оперативни щанги и указатели за сфазиране", референтен № PPD 20-087.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
3 ное 2020 10:55
Подаване на оферти:
17 сеп 2020 15:00 — 30 сеп 2020 14:00
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Преносими заземители
Обособена позиция 2 - Детектори за напрежение
Обособена позиция 3 - Оперативни щанги
Обособена позиция 4 - Указател за сфазиране

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 7 яну 2021 11:34

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл PPD20-087_Обявление за възложена поръчка.pdf 244 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 13:48

1. Решение за определяне на изпълнител;
2. Доклад и протоколи от работата на комисията.
 

икона на файл Prepis MINUTES 534_t 10.pdf 3921 Kb

икона на файл PPD20-87_Doklad.pdf 2396 Kb

икона на файл 1. PPD20-087_Protokol 1_01.10.2020.pdf 2629 Kb

икона на файл 2. PPD20-087_Protokol_pregovori-I-K35.pdf 2285 Kb

икона на файл 3. PPD20-087_Protokol_pregovori-I-Interkompleks.pdf 2058 Kb

икона на файл 4. PPD20-087_Protokol_pregovori-II-K35.pdf 2438 Kb

икона на файл 5. PPD20-087_Protokol 2_09.10.2020.pdf 2028 Kb


Публикувано на: 18 сеп 2020 09:49

1. Покана за участие във вътрешен конкурентен избор (ВКИ);
2. Условия и информация за провеждане на ВКИ и образци на документи.

икона на файл PPD20-087_Покана за участие.pdf 2491 Kb

икона на файл PPD20-087_Условия и информация за провеждане на ВКИ и Образци.docx 227 Kb