142775 PPD19-129_Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на предпазители и основи средно напрежение (СрН), съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
31 яну 2020 14:49
Подаване на оферти:
31 яну 2020 15:00 — 9 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)
Обособена позиция 2 - Доставка на предпазители средно напрежение (СрН) за защита на напреженови измервателни трансформатори

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 24 юли 2020 11:22

PPD 19-129 Обявления за възложени поръчки

икона на файл Обявление за възложена поръчка - АОП ИНТЕРКОМПЛЕКС ОП1+ОП2.mht 1052 Kb

икона на файл Обявление за възложена поръчка - АОП-ЕЛЕКТРИКСИТИ ОП1.mht 1030 Kb


Публикувано на: 12 юни 2020 13:34

PPD 19-129 Препис извлечение от протокол №518 на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 19-129 Препис Решение на УС-z.pdf 740 Kb


Публикувано на: 12 юни 2020 13:30

PPD 19-129 Доклад по чл.60 от ППЗОП

икона на файл PPD 19-129 Доклад по чл.60 от ППЗОП-z.pdf 1737 Kb


Публикувано на: 29 май 2020 12:43

PPD 19-129_Съобщение за отваряне на цени

икона на файл PPD 19-129_Otvarjane ceni_1.pdf 77 Kb


Публикувано на: 6 апр 2020 12:25

PPD 19_129_ Протокол по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

икона на файл PPD 19-129 Протокол чл.54(7)от ППЗОП-z.pdf 348 Kb


Публикувано на: 31 яну 2020 14:48

PPD 19-129
Решение за откриване
Обявление
Документация
Техн. спецификации и изисквания
ЕЕДОП

икона на файл PPD 19-129 espd-request.pdf 82 Kb

икона на файл PPD 19-129 END Dokumentacia.docx 560 Kb

икона на файл PPD 19-129 END ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ.docx 237 Kb

икона на файл PPD 19-129 espd-request.xml 137 Kb

икона на файл PPD 19-129-Обявление АОП.pdf 432 Kb

икона на файл PPD 19-129 ЕЕДОП.docx 166 Kb

икона на файл PPD 19-129 Решение откриване.pdf 261 Kb