160051 PPD20-080_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, след сключено рамково споразумение

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения за Обособена позиция № 3 "Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба" след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на полимерни кабелни глави и съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН) и електроизолационни ленти и ленти със специална употреба" и с реф. № PPD 17-111, регистрирана под № 01467-2017-0101 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2017/S 201 - 414357 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, след сключено рамково споразумение", реф. № PPD 20-080, съответстваща на обособена позиция № 3 от предмета на рамково споразумение, сключено в резултат на процедура с реф. № PPD 17-111
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
30 сеп 2020 14:41
Подаване на оферти:
30 сеп 2020 15:00 — 19 окт 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 яну 2021 16:05

PPD 20-080_ Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-080_Objavlenie vazlagane.pdf 509 Kb


Публикувано на: 13 ное 2020 13:37

PPD 20-080 Препис рeшение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" А

икона на файл PPD 20-080 Препис-решение № 535 т. 2.pdf 2189 Kb


Публикувано на: 13 ное 2020 13:36

PPD 20-080 Доклад
 

икона на файл PPD 20-080_Доклад.pdf 691 Kb


Публикувано на: 30 сеп 2020 14:53

PPD 20-080 Приложения към поканата

икона на файл PPD 20-080 END Prilojeniq pokana.docx 209 Kb


Публикувано на: 30 сеп 2020 14:51

PPD 20-080 Покана за участие

икона на файл PPD 20-080_Покана-z.pdf 1214 Kb