156953 PPD20-073_Доставка и монтаж на метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и комплектни метални табла-трансформатор, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения въз основа на проведена открита процедура с предмет: "Доставка и монтаж на метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и комплектни метални табла-трансформатор", реф. № PPD 19-102, регистрирана под № 01467-2019-0085 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под номер 2019/S 221-543141 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива  вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, на основания проведена процедурата за сключване на рамково споразумение, описана по-горе, който вътрешен конкурентен избор е с предмет: "Доставка и монтаж на метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и комплектни метални табла-трансформатор, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-073
 Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда със същия предмет, какъвто е бил предметът на проведената открита процедура с реф. № PPD 19-102, в резултат на която са сключени рамкови споразумения № 20-217/28.05.2020 година и № 20-221/01.06.2020 година.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
6 авг 2020 15:22
Подаване на оферти:
6 авг 2020 15:30 — 31 авг 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 30 ное 2020 14:37

PPD 20-073_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-073_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_php.mht 1030 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 14:18

PPD 20-073 Препис решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД

икона на файл PPD 20-073 Препис-решение № 533_т. 1_z.pdf 2547 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 14:16

PPD 20-073 Доклад

икона на файл PPD 20-073 END Доклад-z.pdf 781 Kb


Публикувано на: 6 авг 2020 15:24

PPD 20-073 Приложения към поканата

икона на файл PPD 20-073 END Prilojeniq kam pokana.DOCX 192 Kb


Публикувано на: 6 авг 2020 15:23

PPD 20-073 Покана

икона на файл PPD 20-073 END Pokana-z.pdf 242 Kb