158407 PPD 20-083_Доставка на комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV", реф. № PPD 17-136,   регистрирана под № 01467-2017-0109 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под №  2017/S 221-460080 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-083.
 Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда със същия предмет, като предмета на проведената открита процедура с реф. № PPD 17-136, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.
 
 Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV:
  • Комплект конзоли за две тройки подпорни изолатори за стоманобетонни стълбове за ВЛ 20 kV;
  • Комплект конзоли за две тройки носителни изолаторни вериги за стоманобетонни стълбове за ВЛ 20 kV;
  • Комплект конзоли за подпорни изолатори за стоманобетонни стълбове за ВЕЛ 20 kV.
 
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 авг 2020 16:32
Подаване на оферти:
28 авг 2020 17:00 — 28 сеп 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 ное 2020 15:10

PPD 20-083 Обявление за възложена поръчка
 

икона на файл PPD 20-083 Обявление за възложена поръчка.pdf 564 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 15:30

PPD 20-083  -  Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis reshenie N 533 ot 14.10.2020 sig.pdf 2638 Kb


Публикувано на: 16 окт 2020 15:28

PPD 20-083  - Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 20-083_Doklad sig.pdf 2943 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 17:01

PPD 20-083  - Приложения към покана

икона на файл PPD 20-083 Prilojeniq pokana_end.docx 186 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 17:00

PPD 20-083  - Покана за участие

икона на файл Pokana PPD 20-083_z.pdf 537 Kb