165921 PPD20-112 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена процедура от вида "договаряне с предварителна покана за участие" за сключване на рамково споразумение по чл. 18, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с реф. № PPD20-005 (регистрирана под № 01467-2020-0023 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2020/S 062-149399 и последващо обявление за изменения или за допълнителна информация, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 05.05.2020 г. под номер 2020/S 087-208950), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви каним да подадете оферта за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД", реф. № PPD20-112.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
9 дек 2020 23:27
Подаване на оферти:
10 дек 2020 8:00 — 5 яну 2021 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на прахозащитно работно облекло
Обособена позиция 2 - Допълнителни работни облекла за горната и долната част на тялото, защита на главата и ръцете, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)"

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 5 мар 2021 11:07

Обявлението за възложена поръчка е публикувано в преписка № 147013, където е информацията процедурата, чрез която е сключено рамково споразумение.


Публикувано на: 21 яну 2021 14:06

PPD20-112 - Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и Решение за избор на изпълнител, отразено в т. 4 на препис-извлечение от Протокол № 541 от 20.01.2021 г. на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD20-112 - Doklad_зп.pdf 3133 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 541 t. 4_zp.pdf 2259 Kb


Публикувано на: 9 дек 2020 16:19

Покана и образци

икона на файл PPD20-112 -Покана_ВКИ_раб_облекло_подписана_с_прил_зп.pdf 7276 Kb

икона на файл PPD20-112 -ВКИ_работно_облекло_Образци.docx 124 Kb