161208 PPS20-090 Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството", реф. № PPS18-127 (регистрирана под № 01467-2019-0019 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 067-158205 в Официален вестник на Европейски съюз), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се провежда настоящия вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с предмет: "Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството" за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 от предмета на "откритата" по вид обществена поръчка за сключване на рамково споразумение.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
9 окт 2020 14:50
Подаване на оферти:
10 окт 2020 8:00 — 9 ное 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област София-град
Обособена позиция 2 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на общините Елин Пелин, Горна Малина, Ботевград, Правец, Етрополе и Мирково, част от административна област Софийска област
Обособена позиция 3 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Перник
Обособена позиция 4 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Кюстендил
Обособена позиция 5 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на общините Разлог, Благоевград, Сандански, Струмяни и Петрич, част от административна област Благоевград
Обособена позиция 6 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на община Гулянци, част от административна област Плевен
Обособена позиция 7 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на община Козлодуй, част от административна област Враца
Обособена позиция 8 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Монтана

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 мар 2021 11:19

Обявление за възложена поръчка:

икона на файл PPS20-090 Обявление за възложена поръчка - РК.pdf 289 Kb


Публикувано на: 15 яну 2021 14:56

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г. и във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП /обн. ДВ, бр. 86 от 2018, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г./), публикуваме решение на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП:

икона на файл Prepis.MINUTES.540-PK.pdf 3128 Kb


Публикувано на: 26 ное 2020 14:30

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, публикуваме следните документи за обществена  поръчка с референтен № PPS20-090:
1. Решение, взето по т. 6 от Протокол № 536 от 25.11.2020 г. на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приложенията към него.

икона на файл PPS20-090 Doklad-PK.pdf 3659 Kb

икона на файл Prepis.MINUTES.536_t.6-PK.pdf 4919 Kb


Публикувано на: 9 окт 2020 14:30

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2. Покана за участие заедно с приложенията към нея.
3. Образци на документи.
4. Техническа спецификация.
5. Методика за оценка.

икона на файл PPS20-090 Pokana obrazci.docx 193 Kb

икона на файл PPS20-090 Pokana+prilojenia.pdf 999 Kb

икона на файл PPS20-090 Tehnicheska specifikacia.pdf 293 Kb

икона на файл PPS20-090 Pokana-PK.pdf 6238 Kb

икона на файл PPS20-090 Metodika za ocenka.pdf 100 Kb