Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2023

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

222491 PPD23-039_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 юли 2023 16:30

Публикувана

222492 PPD23-036_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 юли 2023 16:30

Публикувана

222653 PPD23-037_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm², след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 24 юли 2023 16:30

Публикувана

222677 РРС23-031 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен Избор на изпълнител 20 юли 2023 16:30

Публикувана

223176 PPD23-043_Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 1 авг 2023 16:30

Публикувана

224074 PPD23-052_"Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 23 авг 2023 16:30

Публикувана

224559 РРС23-056 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Монтана, Ловеч и Плевен Избор на изпълнител 5 окт 2023 16:30

Публикувана

224560 РРС23-057 Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област Избор на изпълнител 5 окт 2023 16:30

Публикувана

224998 PPD23-046 "Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД Избор на изпълнител 25 сеп 2023 16:30

Публикувана

225000 PPD23-047 "Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД" Избор на изпълнител 25 сеп 2023 16:30

Публикувана

225001 "Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД" Избор на изпълнител 25 сеп 2023 16:30