154216 PPD20-065_Доставка на кербови съединители за АС проводници, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения за обособена позиция 1 "Доставка на кербови съединители за АС проводници" след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на арматура за АС проводници", реф. № PPD 17-161, регистрирана под № 01467-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2018/S 022-047003 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на кербови съединители за АС проводници, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-065.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
2 юли 2020 10:16
Подаване на оферти:
2 юли 2020 13:00 — 15 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 28 сеп 2020 10:59

PPD 20-065 Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-065 Обявление за възложена поръчка - АОП.mht 1031 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 11:26

PPD 20-065 Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-065 Решение на УС - z.pdf 456 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 11:25

PPD 20-065 Доклад чл.103, ал.3

икона на файл PPD 20-065 Doklad-z.pdf 823 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 09:58

PPD 20-065 Приложения

икона на файл PPD 20-065 END Prilojeniа.DOCX 190 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 09:57

PPD 20-065 Покана за участие

икона на файл PPD 20-065 Pokana-z.pdf 250 Kb