144207 PPD20-007_Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл.142, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се открива процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове", реф. № PPD20-007", въз основа на създадена
квалификационна система с предмет: "Доставка на центрофугални стоманобетонни стълбове", реф. № PPD_КС_19-077
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
24 фев 2020 15:33
Подаване на оферти:
23 май 2020 15:00 — 15 юни 2020 15:00
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 юни 2020 11:30

PPD 20-007_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-007_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 194 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 09:16

PPD 20-007_Доклад от работата на комисията и препис с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България " АД 

икона на файл Prepis MINUTES 512_t 3.pdf 2874 Kb

икона на файл PPD_20- 007-Doklad_.pdf 1516 Kb


Публикувано на: 14 апр 2020 14:45

PPD 20-007_Съобщение за отваряне на цени

икона на файл PPD 20-007_Saobstenie CENI_Prf.pdf 31 Kb


Публикувано на: 24 фев 2020 15:36

PPD20-007 - Покана за представяне на оферта, Приложения към поканата, Решение за откриване на процедура

икона на файл PPD20-007_Покана за представяне на оферта..pdf 387 Kb

икона на файл PPD 20-007_Reshenie za otkrivane.pdf 300 Kb

икона на файл PPD20-007_Съобщение АОП.pdf 60 Kb

икона на файл PPD 20-007_Приложения към поканата.DOCX 498 Kb