165688 PPD20-118_Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)", реф. № PPD 20-006, регистрирана под № 01467-2020-0018 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2020/S 053-126972 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-118.    
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 дек 2020 13:30
Подаване на оферти:
14 дек 2020 14:00 — 8 яну 2021 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 1 апр 2021 12:20

PPD 20-118 - Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-118_Обявление за възложена поръчка РОП.pdf 432 Kb


Публикувано на: 5 фев 2021 16:26

PPD 20-118 - Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-118 Препис-решение 543_т 6.pdf 2649 Kb


Публикувано на: 5 фев 2021 16:26

PPD 20-118 - Доклад от работата на комисията

икона на файл 8_PPD 20-118_Доклад_заличен.pdf 1522 Kb


Публикувано на: 14 дек 2020 14:41

PPD 20-118 Приложения към покана

икона на файл PPD 20-118 Prilojeniq pokana_end.docx 235 Kb


Публикувано на: 14 дек 2020 14:39

PPD 20-118 Покана за участие

икона на файл PPD 20-118_Покана.pdf 540 Kb