152772 PPD20-041_Доставка на комплектни метални табла-трансформатор за напрежение до 20 kV, с един трансформатор 100 kVA, комбинирани с електромерно разпределително табло

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предмет на доставка са следните видове комплекни метални табла-трансформатор за напрежение до 20 kV, с един трансформатор 100 kVA, комбинирани с електромерно разпределително табло, съдържащо следните позиции:
 
1.1. Комплектно метално табло-трансформатор - КМТТ 20 kV / 100 kVA, комбиниран с електромерно разпределително табло - проходен;
1.2. Комплектно метално табло-трансформатор - КМТТ 20 kV / 100 kVA, комбиниран с електромерно разпределително табло - краен;
 
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
8 юни 2020 11:36
Подаване на оферти:
8 юни 2020 12:00 — 10 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 ное 2020 10:22

Обявление за възлагане

икона на файл PPD20-041 Obqvlenie za vazlagane _.pdf 194 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:24

Доклад и Решение

икона на файл Prepis MINUTES 531 t.6.pdf 2678 Kb

икона на файл PPD20-041 DOCLAD sig pr.pdf 1469 Kb


Публикувано на: 9 сеп 2020 09:26

Съобщение за отваряне на цени

икона на файл PPD20-041 Saobshtenie za otvarqne na ceni sig pr.pdf 115 Kb


Публикувано на: 10 юни 2020 14:03

Форми ЕЕДОП

икона на файл PPD 20-041-ЕЕДОП.pdf 82 Kb

икона на файл PPD 20-041-ЕЕДОП.xml 137 Kb


Публикувано на: 10 юни 2020 10:48

Документация за участие, технимески изисквания , форма на ЕЕДОП

икона на файл PPD20-041_EEDOP.docx 59 Kb

икона на файл PPD 20-041 Tehnicheski specifikacii i iziskvaniq.DOC 4804 Kb

икона на файл FINAL PPD 20-041 Documentacia.DOC 5446 Kb


Публикувано на: 8 юни 2020 11:00

Решение и Обявление

икона на файл PPD20-041 Obqvlenie.pdf 538 Kb

икона на файл PPD20-041 Reshenie sig pr.pdf 383 Kb