Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2014

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

17823 Избор на изпълнител за сертифициране на внедрена система за управление на качеството в „ЧЕЗ Разпределение България” АД спрямо изискванията на стандарт ISO 9001:2008 Избор на изпълнител 10 окт 2014 16:00

Публикувана

18051 „Извършване на проверка и одит на ефективността на вътрешните контроли на процесите по реализация на инвестиционни проекти на територията на “ЧЕЗ Разпределение България” АД“ Избор на изпълнител 21 яну 2018 14:00

Публикувана

18186 Доставка на напреженови трансформатори СрН Избор на изпълнител 20 юни 2014 16:00

Публикувана

18269 реф. № РРС 14 053 с предмет Строително-монтажни работи за реконструкция и новo изграждане на въздушни електропроводни линии СрН 20 kV, МТП (мачтови трафопостове) и други съоръжения 20 и 0,4 kV, на територията обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 18 дек 2014 16:00

Публикувана

18276 реф. № РРС 14 014 Строително монтажни работи свързани с реконструкция на въздушни мрежи НН с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост при изпълнение на обекти от инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределeние България АД Избор на изпълнител 16 юни 2014 16:00

Публикувана

18278 Референтен № РРS14-015: Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, основен ремонт и реконструкция на въздушни и кабелни мрежи НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост Избор на изпълнител 11 авг 2014 16:00

Публикувана

18279 реф. № РРS 14-017 Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт, присъединяване на нови потребители и обновяване чрез изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН Избор на изпълнител 14 авг 2014 16:00

Публикувана

18280 реф. № РРС 14 025 Реконструкция на разпределителни касети НН на територията на гр. София Избор на изпълнител 7 юли 2014 16:00

Публикувана

18281 РРS14 028, "Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт, присъединяване на нови потребители и обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 31 юли 2014 16:00

Публикувана

18282 реф. № РРS 14 029 Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители към електроразпределителната мрежа, с реконструкция на съществуващи ТП и мрежи НН Избор на изпълнител 14 юли 2014 16:00

Публикувана

18283 реф. № РРS 14 030 Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт и нови присъединявания, чрез кабелни и въздушни линии СрН и НН Избор на изпълнител 28 юли 2014 16:00

Публикувана

18284 реф. № РРS 14 031 Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 7 авг 2014 16:00

Публикувана

18285 реф. № РРS14 - 033 Избор на проектант за комплексно проектиране, възстановяване на проектна документация, включително изследване на конструкциите и съставяне на становища за състоянието на сгради от сградния фонд на ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 15 сеп 2014 16:00

Публикувана

18286 Референтен № РРS14-034: Изготвяне на технически паспорт, както и осъществяване на надзор по изпълнение на предписания за строително монтажни работи и отразяването им в технически паспорт на сгради собственост на ЧЕЗ Разпределение България Избор на изпълнител 18 авг 2014 16:00

Публикувана

18287 реф. № РРS 14 - 051 Извършване на анализ на съществуващите подземни/канални разпределителни ел. мрежи на ЧЕЗ Разпределение България АД на територията на гр. София и т.н Избор на изпълнител 10 сеп 2014 16:00

Публикувана

18291 реф. № РРС 14 054 Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП Избор на изпълнител 18 дек 2014 16:00

Публикувана

18292 реф. № РРС 14 061 Изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори, за нуждите на ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 1 дек 2014 16:00

Публикувана

18293 Референтен № РРС14-062: Извършване на рехабилитация на електромерни табла, касети и метални врати на трафопостове с полагане на защитно покритие, осигуряващо антиплакатна защита за нуждите на ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 13 ное 2014 9:00

Публикувана

18396 Доставка на термовизионна камера за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения Избор на изпълнител 4 ное 2014 16:00

Публикувана

18408 Денонощна, 24-часова физическа охрана и охрана със COT на електромерни табла за електромери с дистан. отчитане и трафопостове собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД (пълният текст е в описанието на процедурата) Избор на изпълнител 25 авг 2014 16:00
  Обособена позиция 1 - Денонощна физическа охрана, изграждане на сигнално-охранителна техника и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове и табла, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Ихтиман
  Обособена позиция 2 - Денонощна физическа охрана, изграждане на сигнално-охранителна техника и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове и табла, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Самоков
  Обособена позиция 3 - Денонощна физическа охрана, изграждане на сигнално-охранителна техника и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове и табла, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Сандански и с. Микрево
  Обособена позиция 4 - Денонощна физическа охрана, изграждане на сигнално-охранителна техника и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове и табла, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на район Слатина и район Подуене в гр. София
  Обособена позиция 5 - Денонощна физическа охрана, изграждане на сигнално-охранителна техника и охрана със сигнално-охранителна техника на трафопостове и табла, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на район Красна поляна в гр. София

Публикувана

18827 Реф.№ PPD 14-064 „Доставка на измервателни уреди за проверка качеството на доставяната ел. енергия в ЧЕЗ Разпределение България АД” Избор на изпълнител 20 ное 2014 16:00

Публикувана

18895 Доставка на мобилни терминали Избор на изпълнител 18 авг 2014 16:00

Публикувана

18940 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и доставка на специализирани услуги Избор на изпълнител 21 юли 2014 16:00

Публикувана

18943 Сключване на задължителна застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ и доброволна застраховка „ЗЛОПОЛУКА” НА ЛИЦАТА В МПС, собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД Избор на изпълнител 29 юли 2014 16:00

Публикувана

18967 Реф.№ PPD 14-044 - Доставка на табла за жилищни сгради с голям брой потребители Избор на изпълнител 24 ное 2014 16:00

Публикувана

18968 Pеф.№PPD 14-046 - Доставка на полиестерни електромерни табла за индиректно измерване Избор на изпълнител 24 ное 2014 16:00

Публикувана

18969 Реф.№ PPD 14-045 _ Доставка на полиестерни електромерни табла ниско напрежение /НН/ за директно измерване Избор на изпълнител 13 ное 2014 16:00

Публикувана

19089 Денонощна, 24-часова физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, както и прилежащата електроразпределителна мрежа Избор на изпълнител 6 яну 2015 16:00
  Обособена позиция 1 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Ихтиман
  Обособена позиция 2 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на трафопостове и табла, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Самоков
  Обособена позиция 3 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Сандански и с. Микрево
  Обособена позиция 4 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Дупница
  Обособена позиция 5 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на гр. Лом
  Обособена позиция 6 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на район „Слатина“ и район „Подуяне“ гр. София
  Обособена позиция 7 - Денонощна физическа охрана, изграждане на СОТ и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД на територията на район „Красна поляна“, гр. София

Публикувана

19357 PPS 14-023 Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали Избор на изпълнител 26 юни 2014 16:00

Публикувана

19358 PPS 14-060 Диагностика и ремонт на дефектирали мрежови трансформатори Ср.Н./0,4 кV с обявена номинална мощност от 50 кVA до 800 кVA Избор на изпълнител 20 фев 2015 16:00

Публикувана

19360 PPD 14-059 Доставка на предпазни преносими заземители за въздушни линии Ср.Н и НН, за уредби за 110kV, за разпределителни шкафове НН, оперативни щанги 20kV, детектор за напрежение до 35kV, детектор за напрежение за 110kV, указатели за сфазиране 20kV Избор на изпълнител 29 яну 2015 16:00

Публикувана

19413 Доставка на канцеларски материали Избор на изпълнител 18 авг 2014 16:00

Публикувана

19425 Фасилити мениджмънт услуги за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Избор на изпълнител 17 сеп 2014 16:00

Публикувана

19863 PPD 14-035 Доставка на модули за комплектни комутационни устройства Избор на изпълнител 25 авг 2014 16:00

Публикувана

19866 PPS 14-049 Извършване на регулиране в съответствие с класа им на точност на индукционни електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с последваща проверка след ремонт Избор на изпълнител 21 авг 2014 16:00

Публикувана

19877 PPD 14-050 Доставка на композитни и порцеланови изолатори Избор на изпълнител 25 авг 2014 16:00

Публикувана

20248 PPD 14-010 „Доставка на кабели НН с медни жила” Избор на изпълнител 15 окт 2014 16:00

Публикувана

20255 реф. № РРС 14-066 с предмет "Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“АД, гр.София" Избор на изпълнител 9 фев 2015 16:00

Публикувана

20258 реф. № PPS 14-067 с предмет "Проектиране и изготвяне на конструктивни становища за архитектурно-строителна част на трафопостове на територията на гр. София и София Област" Избор на изпълнител 12 фев 2015 16:00

Публикувана

21435 PPD 14-037 Доставка на медни PVC кабели ниско напрежение (НН) Избор на изпълнител 3 ное 2014 16:00

Публикувана

21436 PPD 14 - 038 Доставка на усукани изолирани проводници Избор на изпълнител 3 ное 2014 16:00
  Обособена позиция 1 - Усукани изолирани проводници Ниско напрежение /НН/
  Обособена позиция 2 - Усукани изолирани проводници Средно напрежение /СрН/