141144 PPD19-141_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти", реф. № PPD 17-159, регистрирана под № 01467-2018-0017, в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под №  2018/S 031-068511 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 19-141.
 
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда със същия предмет, в резултат, на която са сключени рамковите споразумения, но само по отношение на обособена позиция № 3 от проведената "открита" по вид процедура, а именно: "Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) mm".
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 яну 2020 10:49
Подаване на оферти:
28 яну 2020 11:00 — 11 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 апр 2020 11:01

PPD 19-141_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 19-141_Обявление за възложена поръчка.pdf 189 Kb


Публикувано на: 6 мар 2020 16:01

PPD 19-141_Препис с Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis_MINUTES_505_t.8.pdf 2136 Kb


Публикувано на: 6 мар 2020 15:59

PPD 19-141_Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 19-141_Доклад с приложения.pdf 3435 Kb


Публикувано на: 28 яну 2020 10:49

PPD 19-141_Покана с приложения към нея

икона на файл PPD 19-141_Pokana za uchastie_Prf.pdf 250 Kb

икона на файл 1_PPD 19-141 Prilojeniq pokana_DK.docx 181 Kb