Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2018

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

80837 PPС17-168 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 15-118" Избор на изпълнител 29 яну 2018 16:30

Публикувана

80849 PPS17-146_Ремонт, реновиране и модернизация на силови трансформатори 110kV/ Ср.Н. Избор на изпълнител 9 мар 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - "Ремонт, реновиране и модернизация на силов трансформатор тип ТМТРУ-40/50-110/21/10,5/кV MVA с фабричен № 112092 от ПС „Бенковски”
  Обособена позиция 2 - "Ремонт, реновиране и модернизация на силов трансформатор тип ТМТРУ-40/50-110/21/10,5/кV MVA с фабричен № 112091 от ПС „Орион”

Публикувана

80926 PPD17-170 Доставка на защитни стикери за средствата за търговско измерване (електромери), собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 19 мар 2018 16:30

Публикувана

81036 PPD17-160_Доставка на арматура за кабели и проводници Прекратена 20 апр 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кабелна арматура за кабели с PVC изолация и обвивка
  Обособена позиция 2 - Доставка на арматура за проводници (кабелни обувки, съединители и накрайници)

Публикувана

82127 РРS17-167 "Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 9 мар 2018 16:30

Публикувана

82130 PPС17-169 "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Зенит" от линеен ножов разединител 110 kV на ПС "Хаджи Димитър" до линеен ножов разединител 110 kV в ПС "Подуяне" Избор на изпълнител 2 апр 2018 16:30

Публикувана

82134 РРС18-003 "Строително-монтажни работи за изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 22 мар 2018 16:30

Публикувана

82906 PPS18-009 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в области Видин, Враца и Монтана Избор на изпълнител 3 апр 2018 16:30

Публикувана

84112 PPS17-164 Стопанисване на недвижими имоти, представляващи бази за обучение и квалификация, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 22 фев 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - База за обучение и квалификация "Батак", находяща се в България, община Ракитово, област Пазарджик, м. Въпите - Дъното, в землището на с. Дорково (до яз. Батак)
  Обособена позиция 2 - База за обучение и квалификация "Боровец", находяща се в България, област Софийска, община Самоков, курортен комплекс Боровец

Публикувана

84328 РРС18-008 "Строително-монтажни работи за изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - София-град и София Област" Избор на изпълнител 26 мар 2018 16:30

Публикувана

84331 PPC18-004 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел.оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София област" Избор на изпълнител 23 мар 2018 16:30

Публикувана

84343 PPD18-005_Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110kV/Средно напрежение (СрН) и цялото необходимо помощно оборудване Избор на изпълнител 23 мар 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка, демонтаж и монтаж на един трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110 kV/Ср.Н., 40/50 MVA за подстанция /ПС/ „Георги Димитров“, както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 2 - Доставка, демонтаж и монтаж на два трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., 40/63 MVA за подстанция /ПС/ „Витоша“, както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 3 - Доставка, демонтаж и монтаж на два трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., 40/63 MVA за подстанция /ПС/ „Средец“, както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване

Публикувана

84348 PPD18-006_Доставка на гофрирани неметални, гъвкави тръби Избор на изпълнител 22 мар 2018 16:30

Публикувана

84626 PPD 18-014_"Доставка на стълбове стоманобетонни за въздушни линии номинално напрежение 0,4 kV и 20 kV", реф. № PPD 18-014, въз основа на създадена квалификационна система № С-17-ЕР-МP-Д-1 Избор на изпълнител 12 мар 2018 16:30

Публикувана

85390 PPD18-011_Доставка на стоманорешетъчни стълбове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 мар 2018 16:30

Публикувана

85684 РРS18-001 "Избор на независим оценител за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 5 апр 2018 16:30

Публикувана

85902 PPD18-013Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 мар 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на еднофазни статични електромери за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни статични електромери за директно измерване

Публикувана

86065 PPD18-020_Доставка на предпазни пренос.заземители за възд.линии СрН и НН, за уредби за 110kV, за разпр.шкаф.НН, операт. щанги 20kV, детектор за напреж.до 35kV, детектор за напрежение за 110kV, указатели за сфазиране 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 апр 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими заземители
  Обособена позиция 2 - Доставка на оперативни щанги 20kV
  Обособена позиция 3 - Доставка на детектори за напрежение
  Обособена позиция 4 - Доставка на указатели за сфазиране

Публикувана

86150 PPD18-017_Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателни прибори за проверка на трифазни средства за търговско измерване на електрическа енергия, монтирани на ниско и средно напрежение Избор на изпълнител 21 май 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност 0,05%
  Обособена позиция 2 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателени прибори за клас на точност 0,5%;

Публикувана

86607 РРС18-015 "Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 - 003А" Избор на изпълнител 2 апр 2018 16:30

Публикувана

86765 РРС18-016 "Строително-монтажни работи за монтаж на сигнализатори на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни, за кабелни електропроводи средно напрежение (СрН), на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 20 апр 2018 16:30

Публикувана

87262 PPS18-002 Извършване на ежемесечни проверки и абонаментно техническо извънгаранционно обслужване на пожароизвестителни инсталации в обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 3 апр 2018 16:30

Публикувана

88171 PPS18-012_Извършване на регулиране в съответствие с класа им на точност на индукционни електромери, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 8 май 2018 16:30

Публикувана

88950 РРС18-026 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на елeктромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - региони София-град и София област Избор на изпълнител 18 май 2018 16:30

Публикувана

89027 PPD18-035 Доставка на пластмасови защитни пломби за средства за търговско измерване Избор на изпълнител 22 май 2018 16:30

Публикувана

89028 PPS18-023 Сключване на застраховка "КАСКО" на моторни превозни средства, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 29 май 2018 16:30

Публикувана

89832 PPS18-027 "Избор на независим оценител на земя, сгради, право на строеж, наеми за сграден фонд" Избор на изпълнител 26 апр 2018 16:30

Публикувана

89931 PPD18-036 "Доставка на специализирано оборудване за обработка на кабели 110 кV с изолация от омрежен полиетилен (XPLE) и монтаж на кабелни глави" Избор на изпълнител 22 май 2018 16:30

Публикувана

89932 PPS18-040 "Обучения на водачи на автомобили за превоз на товари за придобиване на карта за квалификация на водача" Избор на изпълнител 11 май 2018 16:30

Публикувана

90670 PPC18-021 "Строително-монтажни работи за монтаж на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи (Реклоузери) за монтиране на открито, на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 31 май 2018 16:30

Публикувана

90671 PPC18-022 "Стр.-монт. раб. за реконстр. и новo изгражд. на възд. ел. линии ср. напреж. (СрН) и др. съоръж. 20kV и 0,4kV на терит. на области Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин, обслужв. от ЧЕЗ Разпределение България АД" Избор на изпълнител 31 май 2018 16:30

Публикувана

90965 PPD18-045_Доставка триполюсни товарови прекъсвач - разединители ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 25 май 2018 16:30

Публикувана

90967 PPD18-031_Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 кV, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 25 май 2018 16:30

Публикувана

91818 PPD18-043_Доставка на вертикални заземители и стоманена поцинкована шина, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 4 юни 2018 16:30

Публикувана

91929 PPD18-030_Доставка на брави за трансформаторни постове, галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове и галванизиран стоманен ключ в комплект с халф цилиндър тип "Полумесец" Избор на изпълнител 30 май 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на брава за трансформаторни постове и галванизиран ключ за брави за трансформаторни постове за кабелни разпределителни шкафове
  Обособена позиция 2 - Доставка на галванизиран стоманен ключ и халф цилиндър тип „Полумесец“

Публикувана

91950 PPD18-032_Доставка на шинодържатели и клеми стержен-въже Избор на изпълнител 30 май 2018 16:30

Публикувана

92063 РРС18-024 "Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение" - на територията на град София и София област Избор на изпълнител 22 юни 2018 16:30

Публикувана

92064 РРС18-033 "Аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България"АД - направление гр. София и София област" Избор на изпълнител 22 юни 2018 16:30

Публикувана

92065 РРС18-037 "Строително-монтажни работи за направа на ламаринени покриви на трафопостове, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регион София и София област" Избор на изпълнител 25 юни 2018 16:30

Публикувана

92119 PPD18-018_Доставка на токови измервателни трансформаторни комплекти 3х (Х/5)А, клас на точност 0.5, за вертикален предпазител-разединител Избор на изпълнител 18 юни 2018 16:30

Публикувана

92220 PPD18-046_Доставка и монтаж на комплектни метални трансформаторни постове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 20 юни 2018 16:30

Публикувана

92300 PPS18-038 Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад Избор на изпълнител 19 юни 2018 16:30

Публикувана

92475 PPS18-019 Услуги по дератизация, дезинсекция и дезакаризация в обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 4 юни 2018 16:30

Публикувана

92557 PPD18-060_Доставка на автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 юни 2018 16:30

Публикувана

92591 PPS18-064-Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на електромерни табла, трафопостове и прилежащата ел. мрежа, също на обекти и имущество, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период Избор на изпълнител 4 юни 2018 16:30

Публикувана

92599 PPD18-042_Доставка на клемни блокове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 юни 2018 16:30

Публикувана

93391 РРС18-025Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна гран., на терит., обслужв.от ЧЕЗ Разпределение БългарияАД-обл. Перн.,Кюстенд.,Благоевгр.,Плев.,Враца,Ловеч,Монт. и Вид. Избор на изпълнител 5 юли 2018 16:30

Публикувана

93983 PPD18-029_Доставка на силиконови кабелни глави за монтиране на закрито, за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми и съединителни муфи за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми Избор на изпълнител 23 юли 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на силиконови кабелни глави за монтиране на закрито, за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми
  Обособена позиция 2 - Доставка на съединителни муфи за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми

Публикувана

94268 PPS 18-051 "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 13 юли 2018 16:30

Публикувана

94400 PPD18-052_Доставка на трифазни статични електромери с клас на точност 1,0, многотарифни, за индиректно свързване, с дисплей и софтуер, с интегриран часовников превключвател Избор на изпълнител 30 авг 2018 16:30

Публикувана

94655 PPD18-066 Доставка на мобилни терминали Избор на изпълнител 23 авг 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на мобилни терминали
  Обособена позиция 2 - Доставка на мобилни терминали по проект № BG05M9OP001-1.003-2458-С02 "Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в "ЧЕЗ Разпределение България" АД, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Публикувана

94660 PPD18-039 Доставка на лекарствени и превързочни средства за окомплектоване на аптечки и аптечни чанти за "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 26 юни 2018 16:30

Публикувана

95318 PPD18-034 Доставка на специализирани батерии за преносими терминали "Intermec CN51" Избор на изпълнител 5 юли 2018 16:30

Публикувана

95614 РРS18-054 Изготвяне на цялостна проектна документация за преустройство, ремонт и ново изграждане на въздушни електропроводи 20 kV и други съоръжения за присъединяване на нови абонати на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 27 юли 2018 16:30

Публикувана

95615 РРС18-053 Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 27 юли 2018 16:30

Публикувана

95618 PPC18-041 Реконструкция и ново изграждане на въздушни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на град София и София Област Избор на изпълнител 30 юли 2018 16:30

Публикувана

95619 РРС18-048 Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на Столична община Избор на изпълнител 30 юли 2018 16:30

Публикувана

95621 РРС 18-050 Извършване на аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно - строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 30 юли 2018 16:30

Публикувана

95730 PPD18-044_Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии Прекратена 17 авг 2018 16:30

Публикувана

96298 PPD18-057 Доставка на горива чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти на автомобилния парк на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 30 авг 2018 16:30

Публикувана

96572 PPD18-068_Доставка и монтаж на комплектни метални табла-трансформатор за напрежение до 20 kV, с един трансформатор 100 kVA, обслужван отвън, с достъп отпред и отстрани, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 юли 2018 16:30

Публикувана

96581 PPD18-063_Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП) Избор на изпълнител 13 авг 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън
  Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре

Публикувана

96704 РРS18-055 "Проектиране на цифрова система за наземна групова радиовръзка за предаване на говор плюс данни" Избор на изпълнител 13 авг 2018 16:30

Публикувана

96707 РРS18-065 "Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "ЗЕНИТ" Избор на изпълнител 13 авг 2018 16:30

Публикувана

97912 PPC18-049 "Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София" Избор на изпълнител 24 авг 2018 16:30

Публикувана

98032 PPD18-061_Доставка на трансформаторно масло чрез покупка от стокова борса Избор на изпълнител 27 авг 2018 16:30

Публикувана

98345 PPC18-072 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 15-118" Избор на изпълнител 20 авг 2018 16:30

Публикувана

98393 РРС18-007 "Извършване на енергийно-спестяващи мерки (ЕСМ) с разрешение за строеж за Административна сграда на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, находяща се в гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1" Избор на изпълнител 16 авг 2018 16:30

Публикувана

98521 PPD18-079 Доставка на временни осигурителни линии с водачи, въжета, рингове (примки), сак за транспортиране и съхранение Избор на изпълнител 19 сеп 2018 16:30

Публикувана

98522 PPD18-075 Доставка на таблети по проект LIFE BIRDS ON POWERLINES, LIFE16/NAT/BG/000612 Избор на изпълнител 26 ное 2018 16:30

Публикувана

98809 PPD18-088 Доставка на прах за пране и сапун Избор на изпълнител 3 окт 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на прах за пране
  Обособена позиция 2 - Доставка на сапун

Публикувана

98918 PPS18-059 "Комплексно проектиране, възстановяване на проектна документация, изследване на конструкциите и съставяне на становища за състоянието на сградите на целия сграден фонд на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 10 сеп 2018 16:30

Публикувана

99389 PPD18-071 Доставка на средства и съоръжения за защита на птици по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз Избор на изпълнител 7 ное 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на птицезащитни приспособления за кацане на птици (кацалки) по проект "LIFE BIRDS ON POWER LINES", LIFE16 NAT/BG/000612
  Обособена позиция 2 - Доставка на птицезащитни дивертори за монтаж върху неизолирани алуминиево-стоманени проводници по проект "LIFE BIRDS ON POWER LINES", LIFE16 NAT/BG/000612
  Обособена позиция 3 - Доставка на птицезащитни решетки за изолаторни вериги СрН по проект "LIFE BIRDS ON POWER LINES", LIFE16 NAT/BG/000612
  Обособена позиция 4 - Доставка на метални щъркобрани за стоманено-решетъчни стълбове за ВЕЛ 20kV по проект "LIFE BIRDS ON POWER LINES", LIFE16 NAT/BG/000612
  Обособена позиция 5 - Доставка на птицезащитни покрития за носещи изолатори 20 kV, за монтиране на открито по проект "LIFE BIRDS ON POWER LINES", LIFE16 NAT/BG/000612

Публикувана

99475 PPD18-087_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 сеп 2018 16:30

Публикувана

99477 PPD18-086_Доставка на медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 сеп 2018 16:30

Публикувана

99479 PPD18-089_Доставка на напреженови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 сеп 2018 16:30

Публикувана

99590 PPD18-077_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 сеп 2018 16:30

Публикувана

99923 PPD18-080_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 сеп 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на Кабели САВТ-с/-ж-0,6/1kV, c PVC изолация и обвивка, с Al жила 3x185см/95см
  Обособена позиция 2 - Доставка на Кабели NAYY-J 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al
  Обособена позиция 3 - Доставка на кабели CABT – c/ж- 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила от 16 mm2 до 150 mm2 и 240 mm2

Публикувана

100326 PPD18-085_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 25 сеп 2018 16:30

Публикувана

100469 PPD18-091_Доставка на токови измервателни трансформатори НН Х/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 сеп 2018 16:30

Публикувана

100511 PPD18-095 Доставка на специализирано оборудване за обработка на кабели 110 kv с изолация от омрежен полиетилен (xple) и монтаж на кабелни глави Избор на изпълнител 10 сеп 2018 16:30

Публикувана

100517 PPD18-078 Доставка на автокран-вишка по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16/NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз Избор на изпълнител 8 ное 2018 16:30

Публикувана

100553 PPD 18-083_Доставка на предпазители и основи за средно напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 сеп 2018 16:30

Публикувана

100599 PPD18-096 Проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за сигурност и аварийно обслужване на съществуващи системи за сигурност на обекти собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 11 окт 2018 16:30

Публикувана

100764 PPD18-084_Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 сеп 2018 16:30

Публикувана

100788 PPD18-070_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН) Избор на изпълнител 12 окт 2018 16:30

Публикувана

100792 PPD18-069_Доставка на кабели трижилни, 12/20 kV Избор на изпълнител 8 окт 2018 16:30

Публикувана

101178 PPS18-058 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на регионите София и София Област Избор на изпълнител 6 ное 2018 16:30

Публикувана

101285 PPD18-074_Доставка на токови измервателни трансформатори Избор на изпълнител 28 яну 2019 14:00
  Обособена позиция 1 - – Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)

Публикувана

101308 PPD18-073_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение Избор на изпълнител 21 яну 2019 14:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение
  Обособена позиция 2 - Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение

Публикувана

101373 PPS18-098 Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията на области Враца, Ловеч, Плевен, Монтана и Видин Избор на изпълнител 18 окт 2018 16:30

Публикувана

101376 PPS18-099 "Извършване на последваща проверка на електромери, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 21 яну 2019 16:30

Публикувана

101408 PPD18-047 Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V Избор на изпълнител 17 сеп 2018 16:30

Публикувана

101554 PPD18-102 Доставка на предпазна екипировка за работа на височина, обособени позиции №№ 3, 5 и 6 Избор на изпълнител 11 окт 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - за Обособена позиция № 3 от РС: "Доставка на механизми за спасяване (десандьори)"
  Обособена позиция 2 - за Обособена позиция № 5 от РС: "Доставка на сбруя и защитни средства при качване и позициониране"
  Обособена позиция 3 - за Обособена позиция № 6: "Доставка на чанти":

Публикувана

101607 PPS18-094 Сключване на групова рискова застраховка "Живот" и застраховка "Злополука" на служителите от мениджърския състав на "ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 5 ное 2018 16:30

Публикувана

101632 PPD18-081 Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 5 ное 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на канцеларски материали
  Обособена позиция 2 - Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)

Публикувана

101682 PPD18-076 Доставка на стълби и моторни триони по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от европейския съюз Избор на изпълнител 6 ное 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на стълби по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16 NAT/BG/000612
  Обособена позиция 2 - Доставка на моторни триони по проект "LIFE BIRDS ON POWERLINES", LIFE16 NAT/BG/000612

Публикувана

102418 PPD18-100_Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 окт 2018 16:30

Публикувана

102590 PPD18-090_Доставка на комплектни комутационни устройства, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 окт 2018 16:30

Публикувана

103129 PPD18-062 Доставка на метални платформи за повдигане на щъркелови гнезда върху стоманобетонни стълбове по проект "LIFE BIRDS ON POWER LINES", LIFE16 NAT/BG/000612, съфинансиран от Европейския съюз Избор на изпълнител 7 ное 2018 16:30

Публикувана

103162 PPD18-106 Доставка на уреди за откриване и локализиране на нерегламентирани Т- отклонения по кабели НН Избор на изпълнител 21 ное 2018 16:30

Публикувана

103366 PPD18-097_Доставка на триполюсни разединители средно напрежение Избор на изпълнител 19 ное 2018 16:30

Публикувана

103367 PPD18-101_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила Избор на изпълнител 5 ное 2018 16:30

Публикувана

103873 РРС18-092 "Изграждане на плац за маневриране на тежка техника на територията на централен склад Дружба, гр. София" Избор на изпълнител 9 ное 2018 16:30

Публикувана

103877 РРС18-104 "Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България"АД - направление гр. София и София област" Избор на изпълнител 5 ное 2018 16:30

Публикувана

103880 РРС18-109 "Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на София област" Избор на изпълнител 8 ное 2018 16:30

Публикувана

104539 PPS18-110 Приемане на данни, обработка, групиране, печат, пликоване на документи и доставката им като пощенски пратки до клиенти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, пощенски и куриерски услуги Избор на изпълнител 19 ное 2018 16:30

Публикувана

104544 PPD18-105 Доставка на инструменти за обезпечаване на дейността на звената в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 17 яну 2019 14:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на ръчни инструменти
  Обособена позиция 2 - Доставка на инструменти за осветление
  Обособена позиция 3 - Доставка на моторни инструменти

Публикувана

104564 PPD18-082 Доставка на тонер касети и консумативи за периферна техника за обезпечаване на нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 29 ное 2018 16:30

Публикувана

104573 PPS18-056 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим Избор на изпълнител 3 дек 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на следните административни области - София - град и Софийска област
  Обособена позиция 2 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на следните административни области - Перник, Кюстендил и Благоевград
  Обособена позиция 3 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на следните административни области - Перник, Кюстендил и Благоевград

Публикувана

104692 PPD18-028_Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада Избор на изпълнител 26 ное 2018 16:30

Публикувана

104693 PPD 18-103_Модернизация (ретрофит) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика Избор на изпълнител 17 дек 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „София“ и регион „София област“
  Обособена позиция 2 - Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „Перник - Кюстендил“ и регион „Благоевград“
  Обособена позиция 3 - Модернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 (10) кV и изграждане на вериги на телемеханика в регион „Ловеч - Враца“, регион „Монтана – Видин“ и регион „Плевен“

Публикувана

104734 PPS18-107 "Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на гр. София и София област" Избор на изпълнител 15 ное 2018 16:30

Публикувана

105128 PPD18-108_Доставка на полимерни електромерни табла и обвивки за електромерни табла Прекратена 2 май 2019 14:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване
  Обособена позиция 3 - Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада

Публикувана

105209 PPD18-093 Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия Избор на изпълнител 7 ное 2018 16:30

Публикувана

105230 РРС18-111 "Демонтаж на 17 броя стари прекъсвачи 110 kV MMO 110/1250/20 Y1 и монтаж на нови 17 броя елегазови прекъсвачи 110 kV ABB LTB 145D1/B в разпределителни подстанции на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 22 ное 2018 16:30

Публикувана

105233 РРС18-112 "Изграждане на нова възлова разпределителна станция "Индустриална зона - Божурище" 20/20 kV" Избор на изпълнител 6 дек 2018 16:30

Публикувана

105356 PPD18-114 Доставка на специализирани батерии за преносими терминали "Intermec CN51" Избор на изпълнител 31 окт 2018 16:30

Публикувана

107086 PPD18-119 Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 3 яну 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на канцеларски материали
  Обособена позиция 2 - Доставка на канцеларски материали, съгласно списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)

Публикувана

107187 РРС18-113 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на елeктромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД - регион София-град, ОЦ "Юг - Запад" Избор на изпълнител 13 дек 2018 16:30

Публикувана

108276 PPD18-120_Доставка на полимерни електромерни табла и обвивки за електромерни табла Избор на изпълнител 13 май 2019 14:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване
  Обособена позиция 3 - Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада

Публикувана

108864 PPD18-121-Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V Избор на изпълнител 5 дек 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Периодични доставки на диелектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20кV, клас 3
  Обособена позиция 2 - Периодични доставки на диелектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5кV, клас 00
  Обособена позиция 3 - Периодични доставки на диелектрични боти над 1000V.

Публикувана

109644 PPD18-123 Доставка на предпазна екипировка за работа на височина, след сключени рамкови споразумения по обособени позиции №№ 2 и 4 от предмета на процедура PPD 17-086 Избор на изпълнител 7 яну 2019 16:30
  Обособена позиция 1 - Обособена позиция № 2 с предмет: "Доставка на съединители"
  Обособена позиция 2 - Обособена позиция № 4 с предмет: "Доставка на комплект за създаване на въжена осигурителна линия"

Публикувана

109648 PPS18-124 Управление (направляване), проверка и осъществяване на контрол и оценка за съответствие с нормативните и вътрешни организационни изисквания, на процесите при осъществяване на инвестиционни проекти Избор на изпълнител 10 яну 2019 16:30

Публикувана

110644 РРS18-115 "Изготвяне на цялостна проектна документация за реконструкция и ново изграждане на кабелни линии 20 kV и 0,4 kV и други съоръжения, включително за присъединяване на нови абонати на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 14 яну 2019 16:30

Публикувана

110646 РРС18-116 "Строително-монтажни работи за присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи НН и СрН, ел. оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията на области Благоевград, Враца, Ловеч, Монтана и Видин" Избор на изпълнител 14 яну 2019 16:30

Публикувана

110647 РРС18-117 "Строително-монтажни работи по съществуващи и нови кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на Софийска област" Избор на изпълнител 17 яну 2019 16:30

Публикувана

110648 PPS18-122 "Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Дондуков" от линеен ножов разединител 110 kV на ПС "Георги Димитров" до елегазов КРУ модул 110 kV в ПС "София-Център" Избор на изпълнител 17 яну 2019 16:30

Публикувана

111095 PPD18-118_Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито Избор на изпълнител 8 мар 2019 16:30