Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2017

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

53521 PPD16-123_Доставка на трифазни реактори за електроразпределителна мрежа средно напрежение (СрН)_ Избор на изпълнител 10 мар 2017 16:30

Публикувана

53557 PPD16-129_Доставка на токови измервателни трансформатори НH Х/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип Избор на изпълнител 10 мар 2017 16:30

Публикувана

53595 PPD16-126_Доставка на комплектни комутационни устройства, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 фев 2017 16:30

Публикувана

53707 PPD16-130 Снабдяване с природен газ от краен снабдител за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България АД Избор на изпълнител 23 яну 2017 16:30

Публикувана

53899 РРС16-118 Частична реконструкция на разпределителна понижаваща подстанция "Фестивална" 110/20/10,5 кV въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, включително демонтаж на съществуващи, дост. и монт. на нови съоръж. и оборудв. Избор на изпълнител 10 май 2017 16:30

Публикувана

54040 РРS16-110 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на Направление София област и Плевен" Избор на изпълнител 23 фев 2017 16:30

Публикувана

54059 РРС16-112 Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, регион София и София област Избор на изпълнител 24 фев 2017 16:30

Публикувана

54066 PPS16-111 Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията на Оперативен център София Обл. Избор на изпълнител 6 мар 2017 16:30

Публикувана

54069 PPS16-114 Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на терит. на гр.София Избор на изпълнител 6 мар 2017 16:30

Публикувана

54075 PPS16-124 Избор на консулт. по смис. на чл. 166 от ЗУТ за оценяв. на съотв. на инвест. проект и упражн. на незав. стр. надз. за об: "Подмяна на маслонап. каб. ел. лин.110кV Енос от лин. нож. разед.110кV на ПС"Д. Димитр"до лин.нож. разед.110кV в ПС"Хиподр." Избор на изпълнител 2 мар 2017 16:30

Публикувана

54436 PPD17-003 Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 7 фев 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Обекти на територията на град София
  Обособена позиция 2 - Обекти на територията на град Плевен
  Обособена позиция 3 - Обекти на територията на град Враца

Публикувана

54628 PPD17-004 Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 8 фев 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Обекти от обхвата на "В и К" ООД, гр. Враца
  Обособена позиция 2 - Обекти от обхвата на "В и К - Видин" ЕООД
  Обособена позиция 3 - Обекти от обхвата на "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа
  Обособена позиция 4 - Обекти от обхвата на "В и К Берковица" ЕООД, гр. Берковица
  Обособена позиция 5 - Обекти от обхвата на "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил
  Обособена позиция 6 - Обекти от обхвата на "В и К - Дупница" ЕООД, гр. Дупница
  Обособена позиция 7 - Обекти от обхвата на "В и К" ЕООД, гр. Благоевград
  Обособена позиция 8 - Обекти от обхвата на "В и К" ООД, гр. Перник
  Обособена позиция 9 - Обекти от обхвата на "В и К" ООД, гр. Монтана
  Обособена позиция 10 - Обекти от обхвата на "В и К" ЕООД, гр. София
  Обособена позиция 11 - Обекти от обхвата на "Софийска вода" АД, гр. София
  Обособена позиция 12 - Обекти от обхвата на "В и К-Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград
  Обособена позиция 13 - Обекти от обхвата на "В и К-Стенето" ЕООД, гр. Троян
  Обособена позиция 14 - Обекти от обхвата на "Увекс" ЕООД, гр. Сандански
  Обособена позиция 15 - Обекти от обхвата на "В и К" ЕООД, гр. Плевен
  Обособена позиция 16 - Обекти от обхвата на "В и К-Кресна" ЕООД, гр. Кресна
  Обособена позиция 17 - Обекти от обхвата на "В и К" ЕООД, гр. Петрич
  Обособена позиция 18 - Обекти от обхвата на "В и К - Батак" ЕООД, гр. Батак
  Обособена позиция 19 - Обекти от обхвата на "В и К" АД, гр. Ловеч
  Обособена позиция 20 - Обекти от обхвата на "Верила сървис" АД, София

Публикувана

54670 PPD17-005 Доставка на специализирана техника за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 16 мар 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на автовишки
  Обособена позиция 2 - Доставка на автокранове
  Обособена позиция 3 - Доставка на товарни автомобили, тип бордови
  Обособена позиция 4 - Доставка на товарни автомобили, тип самосвал
  Обособена позиция 5 - Доставка на автокран-вишки
  Обособена позиция 6 - Доставка на мини багери

Публикувана

54713 PPD17-006_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана Избор на изпълнител 23 мар 2017 16:30

Публикувана

54717 PPD17-007_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 фев 2017 16:30

Публикувана

54947 PPS16-119 Проучване, обследване и проектиране на сгради и ел. съоръжения /ЗРУ, ОРУ/ на територията на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България"АД, регион София и София обл, вкл. вход. и изход. възд. и каб. мр. до 20kV Избор на изпълнител 9 мар 2017 16:30

Публикувана

54972 РРС16-128 Сваляне на електромерни табла от височина в обособени квартали на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 9 мар 2017 16:30

Публикувана

55122 PPD16-121 Доставка на нови неупотребявани моторни превозни средства за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 15 мар 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили.
  Обособена позиция 2 - Доставка на нови неупотребявани лекотоварни автомобили
  Обособена позиция 3 - Доставка на нови неупотребявани пътнически микробуси
  Обособена позиция 4 - Доставка на нови неупотребявани товарни микробуси
  Обособена позиция 5 - Доставка на нови неупотребявани товарни микробуси, ползвани като мобилни кабелни лаборатории
  Обособена позиция 6 - Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили с товарен отсек тип "пикап"
  Обособена позиция 7 - Доставка на нови неупотребявани леки автомобили от нисък клас, свързани с изпълнението на оперативната дейност на изпълнителския персонал

Публикувана

55505 PPD17-009_Доставка на сигнализатори за земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни за кабелни и въздушни електропроводи средно напрежение (СрН) Избор на изпълнител 6 апр 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни, за кабелни електропроводи СрН, с непосочно действие
  Обособена позиция 2 - Сигнализатор на земни и къси съединения с дистанционно предаване на данни, за въздушни електропроводи 20 kV, с посочно действие

Публикувана

55509 PPD17-001_Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110kV/Средно напрежение (СрН) и цялото необходимо помощно оборудване Избор на изпълнител 20 апр 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка, демонтаж и монтаж на трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "Младост", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 2 - Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнни понижаващи силови трансформатори 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "Бояна", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 3 - Доставка, демонтаж и монтаж на трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "София Център", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 4 - Доставка, демонтаж и монтаж на трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "Фестивална", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 5 - Доставка, демонтаж и монтаж на трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "Студентски град", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване
  Обособена позиция 6 - Доставка, демонтаж и монтаж на трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "Георги Димитров", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване

Публикувана

55529 ''Доставка на вертикални заземители и стоманена поцинкована шина, след сключени рамкови споразумения'', Реф. № PPD17-011 Избор на изпълнител 6 мар 2017 16:30

Публикувана

55835 PPS17-008 Осигуряване на представители на сдружения на потребителите, с цел гарантиране интересите на клиентите, при съставяне на констативни протоколи за неточно измерване и/или неизмерване на използваната електрическа енергия Избор на изпълнител 28 фев 2017 16:30

Публикувана

55842 PPS17-002 Наемане на оптична свързаност чрез "тъмно влакно" за релейни защити на подстанции и други обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 15 фев 2017 16:30

Публикувана

56040 PPS17-019Ревизия на янсенови регулатори и моторни задвижвания на силови понижаващи трансформатори 110kV/ Средно напрежение (СрН) Прекратена 2 май 2017 16:30

Публикувана

56080 PPD17-010_Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито Избор на изпълнител 13 апр 2017 16:30

Публикувана

56230 РРС17-012"Присъед. на нови абон. с реконстр. на възд., кабелн. мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и др.на терит., обслужв.от "ЧЕЗ Разпределение България"АД-Благоевград" Избор на изпълнител 16 мар 2017 16:30

Публикувана

56410 PPD17-013_Доставка на арматура за проводници НН (кабелни обувки, съединители и накрайници), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 мар 2017 16:30

Публикувана

56604 PPD17-016_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 мар 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти
  Обособена позиция 2 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти

Публикувана

56639 PPD17-014_Доставка на товарови прекъсвачи средно напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 мар 2017 16:30

Публикувана

57145 PPD17-015_"Доставка на вентилни отводи СрН, след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 27 мар 2017 16:30

Публикувана

57668 РРС17-020 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница на терит., обслужв. от ЧЕЗ Разпредел. Бълг. АД-направл. София град, София обл. и обл. Перник Избор на изпълнител 12 май 2017 16:30

Публикувана

57672 PPС17-021Строително-монтажни работи за реконструкция и новo изграждане на въздушни и кабелни електропроводни линии СрН и други съоръжения 20 kV и 0,4 kV на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 13 апр 2017 16:30

Публикувана

58394 РРС17-018 Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 20 апр 2017 16:30

Публикувана

58400 РРS17-022 Оценяване съответств. на инвест.проекти със съществ.изискв. към строежите, упражн. на стр.надзор на енерг.обекти, геодез. засн. и изготв. на техн. паспорт, съгл. чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужва. от "ЧЕЗ Разпределение България"АД Избор на изпълнител 21 апр 2017 16:30

Публикувана

58412 РРС17-023 Извършване на строително-монтажни работи за монтаж на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи - секционен тип за монтиране на открито на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 20 апр 2017 16:30

Публикувана

58861 PPD17-030_Доставка на свежо минерално трансформаторно масло Избор на изпълнител 2 май 2017 16:30

Публикувана

58905 PPS17-024 Вътрешно и външно почистване на служебни моторни-превозни средства, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 6 апр 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Плевен
  Обособена позиция 2 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Монтана
  Обособена позиция 3 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Видин
  Обособена позиция 4 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Благоевград
  Обособена позиция 5 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Кюстендил
  Обособена позиция 6 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Ловеч
  Обособена позиция 7 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Червен бряг
  Обособена позиция 8 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Разлог
  Обособена позиция 9 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Троян
  Обособена позиция 10 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Радомир
  Обособена позиция 11 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Левски
  Обособена позиция 12 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Лом
  Обособена позиция 13 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Сандански
  Обособена позиция 14 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Бяла Слатина
  Обособена позиция 15 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Петрич
  Обособена позиция 16 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Тетевен
  Обособена позиция 17 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Гоце Делчев
  Обособена позиция 18 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Козлодуй
  Обособена позиция 19 - Вътрешно, външно и комплексно почистване на служебни МПС в град Мездра

Публикувана

58957 PPD17-029_Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито Избор на изпълнител 31 май 2017 16:30

Публикувана

58958 PPD 17-028_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 май 2017 16:30

Публикувана

59276 PPD17-033_Доставка на детектори за напрежение, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 май 2017 16:30

Публикувана

59345 PPD17-027_Доставка на еднопол. и трипол. миниат. автом. прекъсвачи, след скл. рамкови споразумения Избор на изпълнител 3 май 2017 16:30

Публикувана

59442 PPS17-026 Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в Югозападна България Избор на изпълнител 29 май 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на регион Перник
  Обособена позиция 2 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на региони Кюстендил и Дупница
  Обособена позиция 3 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на регион Благоевград
  Обособена позиция 4 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на региони Гоце Делчев и Разлог
  Обособена позиция 5 - Ремонт и сервизно обслужване на МПС от автопарка на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на региони Петрич и Сандански

Публикувана

59911 PPD17-035_"Доставка на гофрирани неметални гъвкави тръби" Избор на изпълнител 26 апр 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на гофрирани неметални гъвкави тръби ø25mm и ø32mm
  Обособена позиция 2 - Доставка на гофрирани неметални гъвкави тръби ø125mm и ø160mm

Публикувана

59979 PPD17-040_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 май 2017 16:30

Публикувана

60042 PPD17-017 Доставка, монтаж и свързване на климатизатори Избор на изпълнител 16 май 2017 16:30

Публикувана

60312 PPD17-049 Изграждане и пускане в експлоатация на Автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия, включваща софтуерна част, концентратори на данни и електромери Избор на изпълнител 18 май 2017 16:30

Публикувана

60326 PPD17-032_Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители Избор на изпълнител 5 юни 2017 16:30

Публикувана

60362 PPD17-048_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 май 2017 16:30

Публикувана

60425 PPD17-047_Доставка на неизолирани алуминиево стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 5 май 2017 16:30

Публикувана

60488 РРS17-034 "Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и възд. лин. СрН и НН-по рамк. спораз. след провед. откр. проц. с реф.PPS16-002" Избор на изпълнител 5 май 2017 16:30

Публикувана

61163 PPD17-025 Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 kV от модулен тип и цифрови защити във възлова разпределителна станция "Кокаляне" 20/20 kV Избор на изпълнител 26 май 2017 16:30

Публикувана

61261 PPS17-036 Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла, трафопостове и ел. мрежа, с цел поддържане на загубите на ел. енергия в охраняваните обекти до 8% за отчетен период на територията на Ботевград и Бяла Слатина Избор на изпълнител 9 май 2017 16:30

Публикувана

61847 PPD17-053_Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване_ Прекратена 29 юни 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на еднофазни статични електромери за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни статични електромери за директно измерване

Публикувана

61969 PPD17-037_Доставка на трифазни четириквадрантни електромери за индиректно измерване с дистанционна комуникация, клас на точност "C" за активна енергия и "1,0" или "2,0" за реактивна енергия Избор на изпълнител 28 юни 2017 16:30

Публикувана

62105 PPD17-051_Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателни прибори за проверка на трифазни средства за търговско измерване на електрическа енергия, монтирани на ниско и средно напрежение Избор на изпълнител 20 юли 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателни прибори за клас на точност 0.05% за проверка на трифазни средства за търговско измерване на електрическа енергия, монтирани на ниско и средно напрежение
  Обособена позиция 2 - Доставка на преносими статични трифазни измервателни и изпитвателни прибори за клас на точност 0.5% за проверка на трифазни средства за търговско измерване на електрическа енергия, монтирани на ниско напрежение

Публикувана

62156 PPD17-057_Доставка на вертикални заземители и стоманена поцинкована шина, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 6 юни 2017 16:30

Публикувана

62158 PPD17-058_Доставка на aрматура за АС проводници, а именно: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 6 юли 2017 16:30

Публикувана

62169 PPС17-041 "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Драгалевци" - елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София" Избор на изпълнител 19 юни 2017 16:30

Публикувана

62175 PPС17-042 "Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция "Витоша" - елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София" Избор на изпълнител 26 юни 2017 16:30

Публикувана

62179 РРS17-050 "Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 22 юни 2017 16:30

Публикувана

62239 PPD17-059_Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба, кабелни глави и съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения, Обособена позиция 1 Избор на изпълнител 1 юни 2017 16:30

Публикувана

62495 PPD17-043 Доставка на инструменти за обезпечаване на дейността на звената в "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 19 юли 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на ръчни инструменти
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни технологични инструменти
  Обособена позиция 3 - Доставка на алуминиева стълба
  Обособена позиция 4 - Доставка на измервателни инструменти
  Обособена позиция 5 - Доставка на електрически инструменти
  Обособена позиция 6 - Доставка на инструменти за осветление
  Обособена позиция 7 - Доставка на моторни инструменти
  Обособена позиция 8 - Доставка на инструменти със специално предназначение
  Обособена позиция 9 - Доставка на преносим малогабаритен многофункционален електронен изпитвателен прибор за проверка на токови измервателни трансформатори СрН и НН инструменти

Публикувана

62601 PPD17-071_Доставка на токови трансформатори 10 и 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 юни 2017 16:30

Публикувана

62602 PPD17-070_Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 юни 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло
  Обособена позиция 2 - Доставка на главни трансформаторни табла
  Обособена позиция 3 - Доставка на разпределителни табла

Публикувана

62879 PPD17-064_Доставка на електрически апарати 110кV Избор на изпълнител 21 юли 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на триполюсни елегазови прекъсвачи 110кV за монтаж на открито
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори 110кV за монтаж на открито
  Обособена позиция 3 - Доставка на напреженови измервателни трансформатори 110кV за монтаж на открито
  Обособена позиция 4 - Доставка на комбинирани измервателни трансформатори 110кV за монтаж на открито
  Обособена позиция 5 - Доставка на разединители с централно разединяване 110кV за монтаж на открито
  Обособена позиция 6 - Доставка на сухи проходни изолатори 110кV за монтаж на открито

Публикувана

63009 PPD17-076_Доставка на кабелни разпределителни шкафове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 23 юни 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски

Публикувана

63329 PPD 17-052_Модернизация (ретрофит) на електрически уредби 110/20 (10) кV и въвеждането им в режим на телемеханика Избор на изпълнител 26 юли 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Модернизация (ретрофит) на закрита разпределителна уредба 10 кV в подстанция „Младост”
  Обособена позиция 2 - Модернизация (ретрофит) на подстанция „Долна Митрополия” 110/20 кV
  Обособена позиция 3 - Модернизация (ретрофит) на закрита разпределителна уредба 20 кV в подстанция „Верила”
  Обособена позиция 4 - Модернизация (ретрофит) на закрита разпределителна уредба 10 кV в подстанция „Георги Димитров”
  Обособена позиция 5 - Модернизация (ретрофит) на закрита разпределителна уредба 20 кV в подстанция „Студентски град”
  Обособена позиция 6 - Модернизация (ретрофит) на закрита разпределителна уредба 10 кV в подстанция „Рила”
  Обособена позиция 7 - Модернизация (ретрофит) на закрита разпределителна уредба 20 кV във възлова станция „ТЕЦ Плевен”

Публикувана

63341 PPD 17-065_Доставка на клемни блокове, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 20 юни 2017 16:30

Публикувана

63359 PPD17-066_Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 юли 2017 16:30

Публикувана

63367 PPD 17-069_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 юни 2017 16:30

Публикувана

63371 PPD17-055_Доставка на цифрови защити и устройства Избор на изпълнител 10 авг 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на цифрови основни (надлъжно – диференциални) и резервни (максималнотокови) защити за силови трансформатори 110/Ср.Н
  Обособена позиция 2 - Доставка на цифрови непосочни защити за въздушни и кабелни електропроводни линии Ср.Н.
  Обособена позиция 3 - Доставка на цифрови посочни защити за въздушни и кабелни електропроводни линейни пресъединения Ср.Н.
  Обособена позиция 4 - Доставка на цифрови устройства за автоматично честотно разтоварване

Публикувана

63482 PPD17-039 Доставка на нови неупотребявани мотокари и товарни микробуси, ползвани като мобилни кабелни лаборатории Избор на изпълнител 19 юли 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на нови неупотребявани мотокари
  Обособена позиция 2 - Доставка на нови неупотребявани товарни микробуси, ползвани като мобилни кабелни лаборатории

Публикувана

64070 PPD17-080_Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение /НН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 юли 2017 16:30

Публикувана

64349 PPD17-087_Доставка на токови измервателни трансформатори НH Х/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 юни 2017 16:30

Публикувана

64350 PPD17-072_Доставка на модули RTU за управление на подстанции и възлови подстанции на лицензионната територия на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за преминаване към управление на SCADA MikroDispečink Избор на изпълнител 3 авг 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на модули RTU за управление на подстанции
  Обособена позиция 2 - Доставка на модули RTU за управление на възлови станции

Публикувана

64373 PPD 17-067_Доставка на изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 юни 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на керамични изолатори
  Обособена позиция 2 - Доставка на висящи композитни изолатори
  Обособена позиция 3 - Доставка на носещи композитни изолатори
  Обособена позиция 4 - Доставка на подпорни композитни изолатори

Публикувана

64464 PPD17-045 Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители Избор на изпълнител 1 авг 2017 16:30

Публикувана

64468 PPD17-046 Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери Избор на изпълнител 30 авг 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти
  Обособена позиция 3 - Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения
  Обособена позиция 4 - Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор
  Обособена позиция 5 - Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити
  Обособена позиция 6 - Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти
  Обособена позиция 7 - Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 x 240 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти
  Обособена позиция 8 - Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради

Публикувана

64479 PPD17-068_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 юли 2017 16:30

Публикувана

64495 PPS17-031 Използване на услугите на акредитирана химическа лаборатория за независим анализ и контрол на трансформаторно масло Избор на изпълнител 26 юни 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Извършване на независим анализ и контрол на техническите параметри на трансформаторно масло от силови трансформатори от акредитирана химическа лаборатория
  Обособена позиция 2 - Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория

Публикувана

64499 PPS17-085_Диaгностика и ремонт на дефектирали мрежови трансформатори Ср.Н./0.4kV с обявенaо номинална мощност от 50 kVA до 800kVA Избор на изпълнител 20 юли 2017 16:30

Публикувана

64604 PPS17-063 Доставка , монтаж, пускане в експлоатация на системи за контрол на достъп и абонаментна поддръжка на изградени системи в обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 8 авг 2017 16:30

Публикувана

64787 PPD17-075 Доставка на хавлиени кърпи за лице за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 22 юни 2017 16:30

Публикувана

64792 PPD17-074 Доставка на специализирани автомобили за откриване на кабелни повреди и тестване на силови кабели-трифазно изпълнение Избор на изпълнител 10 авг 2017 16:30

Публикувана

64796 PPD17-078 Доставка на автомобилни гуми за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и услуги по демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми и джанти Избор на изпълнител 27 юли 2017 16:30

Публикувана

64833 PPS17-044 Сключване на задължителна застраховка "Обща гражданска отговорност към трети лица и Отговорност на продукта" на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 7 юли 2017 16:30

Публикувана

65068 PPD 17-079_Доставка на кабели ниско напрежение (НН) с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 юли 2017 16:30

Публикувана

65118 РРС17-054 "Строително-монтажни работи за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на регион Перник-Кюстендил в "ЧЕЗ Разпределение България" АД" Избор на изпълнител 21 юли 2017 16:30

Публикувана

65119 РРС17-060 "Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение (НН) на територията на гр. София" Избор на изпълнител 24 юли 2017 16:30

Публикувана

65121 PPS17-061 "Оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 от ЗУТ за обект: "Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Драгалевци" Избор на изпълнител 24 юли 2017 16:30

Публикувана

65391 PPD 17-090_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 18 юли 2017 16:30

Публикувана

65433 PPS17-038 Фасилити мениджмънт услуги за "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 31 окт 2017 15:00

Публикувана

65883 PPD17-077 Доставка и внедряване на оборудване за интегрирани диспечрски работни места Избор на изпълнител 10 авг 2017 16:30

Публикувана

65932 PPD 17-093_Доставка на предпазители и основи ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 31 юли 2017 16:30

Публикувана

65959 PPD17-094_Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 авг 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена, О-ПК- 1Ф
  Обособена позиция 2 - Електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак за монтиране на стълб/стена, 1-ПК- 1Ф
  Обособена позиция 3 - Електромерно табло НН, за директно измерване, с поликарбонатен капак, за монтиране на стълб стена, 1-ПК-3Ф

Публикувана

66126 РРС17-062 "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределени България" АД, на територията на регион София" Избор на изпълнител 14 авг 2017 16:30

Публикувана

66186 PPD17-099_Доставка, демонтаж и монтаж на трифазен маслонапълнен понижаващ силов трансформатор 110kV/СрН за подстанция /ПС/ "София Център", както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване Избор на изпълнител 18 юли 2017 16:30

Публикувана

66240 PPD17-102 Доставка на необходимото оборудване и специализиран софтуер, инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на "Система за дистанционно отчитане на електромери" Избор на изпълнител 20 ное 2017 15:00

Публикувана

66326 PPD17-092_Доставка на кабелна арматура за силови кабели ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 1 авг 2017 16:30

Публикувана

66338 PPD17-095_Доставка на елементи за заключващи системи_ Избор на изпълнител 16 окт 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на Ключалка със секрет (патрон халф цилиндър), мастер ключ
  Обособена позиция 2 - Доставка на брави за врати на електромерни табла и ключалка едностранна със секрет

Публикувана

66427 РРС17-082 "Изграждане на Възлова станция в УПИ III, кв.37, кабели 20 kV и кабели НН, кв. "Видима", гр. Априлци" Избор на изпълнител 31 юли 2017 16:30

Публикувана

66899 РРS17-081 "Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за: Внедряване на система за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни" Избор на изпълнител 17 авг 2017 16:30

Публикувана

66903 PPС17-088 "Строит.-монтажни работи за реконстр. и ново изгражд. на възд. и каб. мрежи ниско напр. с изнас. на ел.табла на имотна гран.на терит.обслужв.от"ЧЕЗ Разпр. Бълг."АД-Напр.София обл. и Плевен"-по рамк. спораз. след провед. откр.проц.реф. №PPС15-116" Избор на изпълнител 31 юли 2017 16:30

Публикувана

66970 PPD17-098_Доставка на арматура за АС проводници, а именно: клеми, кратунки, пеперуда, обици и болтове Избор на изпълнител 10 окт 2017 16:30

Публикувана

67235 PPD17-096_Доставка на усукани изолирани кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 авг 2017 16:30

Публикувана

67333 PPD17-097_Доставка на триполюсни лостови товарови прекъсвачи Избор на изпълнител 25 сеп 2017 16:30

Публикувана

67789 PPS17-091 Изграждане и охрана със СОТ на електромерни табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД по обособени позиции Избор на изпълнител 26 сеп 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. София
  Обособена позиция 2 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Самоков
  Обособена позиция 3 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на общини Правец и Етрополе
  Обособена позиция 4 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Ботевград
  Обособена позиция 5 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Своге
  Обособена позиция 6 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на общини Елин Пелин и Горна малина
  Обособена позиция 7 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Мирково.
  Обособена позиция 8 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Дупница.
  Обособена позиция 9 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на гр. Кюстендил.
  Обособена позиция 10 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на общини Перник и Радомир.
  Обособена позиция 11 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Благоевград
  Обособена позиция 12 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Симитли.
  Обособена позиция 13 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Разлог
  Обособена позиция 14 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на общини Сандански и с. Струмяни
  Обособена позиция 15 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Петрич
  Обособена позиция 16 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Гоце Делчев
  Обособена позиция 17 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на общини Плевен и Долна Митрополия
  Обособена позиция 18 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Долни Дъбник
  Обособена позиция 19 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Луковит.
  Обособена позиция 20 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Гулянци
  Обособена позиция 21 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Роман
  Обособена позиция 22 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Монтана
  Обособена позиция 23 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Вършец
  Обособена позиция 24 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Берковица
  Обособена позиция 25 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Димово
  Обособена позиция 26 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Видин
  Обособена позиция 27 - Изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, част от единната система за дистанционно отчитане, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на община Белоградчик

Публикувана

68031 PPD 17-106_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 авг 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV за склад на Възложителя, находящ се в град София
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София
  Обособена позиция 3 - Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за складове на Възложителя, находящи се в град Враца, град Левски и град Дупница

Публикувана

68102 PPD17-105_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 сеп 2017 16:30

Публикувана

68206 PPD17-107 Доставка, монтаж и свързване на климатизатори Избор на изпълнител 4 сеп 2017 16:30

Публикувана

68307 PPС17-101 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, след сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 15-118" Избор на изпълнител 21 авг 2017 16:30

Публикувана

68455 PPS17-100 Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция, ремонт и нови присъед., чрез каб. и възд. линии СрН и НН на терит. на Напр. Соф. обл. и Плевен"-по рамк. спораз. след провед. процед. на"дог. с обявл.", с реф.№РРS15-045 Избор на изпълнител 24 авг 2017 16:30

Публикувана

68640 PPD17-104_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила Избор на изпълнител 8 яну 2018 16:30

Публикувана

68664 PPD17-109_Доставка на миниатюрни прекъсвачи Избор на изпълнител 28 сеп 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни автоматични прекъсвачи
  Обособена позиция 2 - Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи

Публикувана

68711 PPD17-113_Д-ка и м-ж на БКТП, за напреж. до 20 kV, с 1 тр-р до 800 kVA, обслужван отвън, тесен - TS9, с огледално разполож. на помещенията за РУ СрН и НН за обект: "Жил. сграда в УПИ XXII-3018, кв.5, с.Бистрица" Прекратена 4 сеп 2017 16:30

Публикувана

69000 PPС17-089 Извършване на енергийно-спестяващи мерки (ЕСМ) с разрешение за строеж за Административна сграда на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, находяща се в гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1 Избор на изпълнител 24 авг 2017 16:30

Публикувана

69117 PPD17-110_Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи Избор на изпълнител 9 ное 2017 16:30

Публикувана

69586 PPD17-115_Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване Избор на изпълнител 11 окт 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на еднофазни статични електромери за директно измерване
  Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни статични електромери за директно измерване

Публикувана

69900 PPD17-084 Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия Избор на изпълнител 19 сеп 2017 16:30

Публикувана

70079 PPD17-114_Доставка на стоманотръбни стълбове ниско напрежение (НН) Избор на изпълнител 2 ное 2017 16:30

Публикувана

70126 PPD17-108_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници Избор на изпълнител 14 дек 2017 16:30

Публикувана

70215 PPS17-083 Предпечат, отпечатване (изработка) и доставка на химизирани кочани констативни протоколи, необходими при осъществяване на дейността на Дирекция "Мерене и управление на данни" на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 11 сеп 2017 16:30

Публикувана

70230 РРС17-103 Доставка и изграждане на геотермална отоплителна инсталация за производство на топлинна енергия, която ще използва възобновяем геотермален енергиен източник за нуждите на административна сграда гр. Благоевград Избор на изпълнител 20 дек 2017 16:30

Публикувана

70232 РРС17-116 Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, гр. София и Соф. Обл."по рамк. спораз. след пров. откр. пр. с реф.№PPС15-108 Избор на изпълнител 11 сеп 2017 16:30

Публикувана

70387 PPD17-111_Доставка на полимерни кабелни глави и съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН) и електроизолационни ленти и ленти със специална употреба Избор на изпълнител 27 ное 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на полимерни кабелни глави за кабели средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 2 - Доставка на полимерни съединителни муфи за кабели средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 3 - Доставка на електроизолационни ленти и ленти със специална употреба

Публикувана

70440 PPD 17-118_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение Избор на изпълнител 11 дек 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение
  Обособена позиция 2 - Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение
  Обособена позиция 3 - Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение

Публикувана

70491 PPS17-120 Зареждане на електронни неперсонализирани карти по редовна тарифа за пътуване по всички линии в масовия градски транспорт на територията на гр. София за нуждите на служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 25 сеп 2017 16:30

Публикувана

70493 PPD17-086 Доставка на предпазна екипировка за работа на височина Избор на изпълнител 21 фев 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на временни осигурителни линии с водачи, въжета, рингове (примки), сак за транспортиране и съхранение
  Обособена позиция 2 - Доставка на съединители
  Обособена позиция 3 - Доставка на механизми за спасяване (десандьори)
  Обособена позиция 4 - Доставка на комплект за създаване на въжена осигурителна линия
  Обособена позиция 5 - Доставка на сбруя и защитни средства при качване и позициониране
  Обособена позиция 6 - Доставка на чанти

Публикувана

70967 PPD17-121_Доставка на вертикални заземители и стоманена поцинкована шина, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 окт 2017 16:30

Публикувана

71074 PPD17-119_Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV, за склад на Възложителя, находящ се в град София, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 окт 2017 16:30

Публикувана

71249 PPD17-112_Доставка на метални електромерни табла за монтаж на стълб, с възможност за охрана Избор на изпълнител 13 ное 2017 16:30

Публикувана

71305 PPD17-127_Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 23 окт 2017 16:30

Публикувана

72289 РРС17-129 "Изграждане на площадка за съхранение на оборотни и бракувани трансформатори в гр. София" Избор на изпълнител 27 окт 2017 16:30

Публикувана

72567 PPD17-123 Доставка и монтаж на стойки за стълби на автомобили собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 12 окт 2017 16:30

Публикувана

72739 PPD17-126_Доставка на изолатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 24 окт 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на носещи композитни изолатори
  Обособена позиция 2 - Доставка на подпорни композитни изолатори
  Обособена позиция 3 - Доставка на висящи композитни изолатори

Публикувана

72790 PPD17-125_Доставка на кабелни глави за кабели средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 25 окт 2017 16:30

Публикувана

73155 PPS17-130-Сключване на задължителна застраховка за риска "Трудова злополука" на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 30 окт 2017 16:30

Публикувана

73739 PPD17-122 Доставка на пластмасови пломби за средства за търговско измерване Избор на изпълнител 20 ное 2017 16:30

Публикувана

74149 PPС17-124 Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 17 ное 2017 16:30

Публикувана

74263 PPD17-133_Доставка на полиестерни електромерни табла НН, за директно измерване, за жилищни сгради с голям брой потребители, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 8 ное 2017 16:30

Публикувана

74272 PPD17-131_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти Избор на изпълнител 15 дек 2017 16:30

Публикувана

74477 PPD17-140_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 ное 2017 16:30

Публикувана

74604 PPD17-136_Доставка на комплекти конзоли за изолатори за ВЕЛ 20 kV Избор на изпълнител 21 дек 2017 16:30

Публикувана

74626 PPD17-132_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) Прекратена 11 яну 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън
  Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре

Публикувана

75011 PPD17-056Доставка и монтаж на офис обзавеждане в сгради на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 11 дек 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на офис обзавеждане в сградите, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
  Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на офис обзавеждане в централна административна сграда на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, находяща се в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159
  Обособена позиция 3 - : Доставка и монтаж на офис обзавеждане за сграда, находяща се в гр. София, бул. "Адам Мицкевич" № 2 - Учебен център

Публикувана

75020 PPD17-135 Доставка на инструменти за обезпечаване на дейността на звената в "ЧЕЗ Разпределение България" АД за прекратените обособени позиции №5 и №7 от предмета на обществена поръчка с реф. № PPD17-043 Избор на изпълнител 13 ное 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на електрически инструменти
  Обособена позиция 2 - Доставка на моторни инструменти

Публикувана

75465 PPD17-137_Доставка на токови измервателни трансформатори Прекратена 12 яну 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори СрН
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори НН

Публикувана

75639 РРС17-138 Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София" - по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС15-021 Избор на изпълнител 30 ное 2017 16:30

Публикувана

75711 PPD17-148-Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване за прекратените обособени позиции №№ 2 и 6 от предмета на обществена поръчка с реф. № PPD 17-046 Избор на изпълнител 1 дек 2017 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти
  Обособена позиция 2 - Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти

Публикувана

75786 РРС17-139 Извършване на строит-монт работи за монтаж на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи-секционен тип за монтиране на открито на терит., обслужв. от ЧЕЗ Разпред. Бълг. АД за прекрат. об. поз.№№3 и 5 от предм. на обществ. пор. с реф.PPС17-023 Избор на изпълнител 15 дек 2017 16:30

Публикувана

76006 PPD 17-143_Доставка и монтаж на две съединителни муфи за отстраняване на сълзене (теч) на кабелно масло от алуминиева обвивка на силов маслонапълнен кабел 110 кV "Драгалевци"" Прекратена 5 яну 2018 16:30

Публикувана

76033 PPD17-134_Доставка на керамични и композитни изолатори Избор на изпълнител 15 яну 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на композитни висящи изолатори
  Обособена позиция 2 - Доставка на носещ композитен изолатор 20 kV, за монтиране на открито
  Обособена позиция 3 - Доставка на изолатори подпорни композитни 20 kV, за монтиране на открито
  Обособена позиция 4 - Доставка на керамични изолатори

Публикувана

76078 PPD17-144_Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm Избор на изпълнител 23 фев 2018 16:30

Публикувана

76100 PPD17-141_Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито Прекратена 12 мар 2018 16:30

Публикувана

76191 PPD17-147_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 дек 2017 16:30

Публикувана

76701 PPD17-149_Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 дек 2017 16:30

Публикувана

76773 PPD17-145_Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 10 яну 2018 16:30

Публикувана

77103 PPD17-128_Доставка и подмяна на цифрови защити и въвеждане в режим на телемеханика на подстанция "Метро" 110/20 кV Избор на изпълнител 26 яну 2018 16:30

Публикувана

77824 PPD17-153_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН), за директно измерване, с поликарбонатен капак, за монтиране на стълб/стена Прекратена 9 фев 2018 16:30

Публикувана

77845 PPD17-155_Доставка на кабели НН с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 яну 2018 16:30

Публикувана

77922 PPD17-154_Доставка на комплект конзоли за стоманобетонни стълбовe за ВЕЛ 20kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 4 яну 2018 16:30

Публикувана

78098 PPD17-156_Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници Избор на изпълнител 15 фев 2018 16:30

Публикувана

78141 PPD17-152_Доставка на кабелни разпределителни шкафове Избор на изпълнител 19 мар 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, високи
  Обособена позиция 2 - Доставка на кабелни разпределителни шкафове НН, полиестерни, ниски

Публикувана

78689 PPD17-163_Доставка на предпазни пренос. заземители за възд. линии Ср.Н и НН, за уредби за 110kV, за разпред.шкафове НН, оперативни щанги 20kV, детектор за напреж. до 35kV, детектор за напр.110kV, указатели за сфаз.20kV, след сключени рамкови споразумения_ Прекратена 26 яну 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на преносими заземители
  Обособена позиция 2 - Доставка на оперативни щанги 20kV
  Обособена позиция 3 - Доставка на детектори за напрежение
  Обособена позиция 4 - Доставка на указатели за сфазиране

Публикувана

78847 РРС17-150 Изпълн. на строит.-монт. работи за направа на топлоизол., хидроизолация и мълниезщитна инсталация на покриви на подстанции, собств.на "ЧЕЗ Разпред.България"АД, на терит.на рег.София за прекр.об.поз.№№1 и 2 от предм. на общ.пор. с реф№PPС17-062 Избор на изпълнител 12 яну 2018 16:30

Публикувана

79185 PPD17-142_Доставка на подпорни керамични изолатори за монтиране на закрито Избор на изпълнител 19 фев 2018 16:30

Публикувана

79615 РРС17-151Присъедин. нови абон. с рек. на възд, каб. мр. СрН и НН, ел.обор. в ТП, изнас. на им. гран. мер. на абон. със затр. достъп или по заявл. и др.на терит.,обслужв.от"ЧЕЗ Разпр.БългАД"по рамк. спораз. след провед. проц. на дог. с об. с реф.№ PPС15-001 Избор на изпълнител 15 яну 2018 16:30

Публикувана

79905 PPS17-165 "Проектиране на подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV "Зенит" от линеен ножов разединител 110 kV на ПС "Хаджи Димитър" до линеен ножов разединител 110 kV в ПС "Подуяне" Избор на изпълнител 8 фев 2018 16:30

Публикувана

79916 РРS17-166 Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, геод. засн. и изготв. на техн. пасп., съгл. чл.176а от ЗУТ на терит, обсл. от "ЧЕЗ Разпр Бълг" Избор на изпълнител 15 фев 2018 16:30

Публикувана

80202 PPD 17-158_Доставка на вентилни отводи средно напрежение (СрН) Избор на изпълнител 2 апр 2018 16:30

Публикувана

80204 PPD17-157_Доставка на арматура за усукани изолирани проводници Избор на изпълнител 12 мар 2018 16:30

Публикувана

80389 PPD17-161_Доставка на арматура за АС проводници Избор на изпълнител 26 мар 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на кербови съединители за АС проводници
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови и биметални клеми
  Обособена позиция 3 - Доставка на стоманени куки за изолатори за стоманобетонни стълбове (СБС)

Публикувана

80513 PPD17-162_Доставка на линейни защитно-комутационни апарати ниско напрежение (НН) за вертикален закрит монтаж Избор на изпълнител 5 фев 2018 16:30

Публикувана

80567 PPD17-159_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти Избор на изпълнител 29 мар 2018 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас B 125
  Обособена позиция 2 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас А 15
  Обособена позиция 3 - Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125