152693 PPD20-049_Доставка на разединители

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разединители", реф. № PPD 20-049
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
5 юни 2020 11:54
Подаване на оферти:
5 юни 2020 13:00 — 29 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Триполюсни разединители средно напрежение /СрН/
Обособена позиция 2 - Триполюсни товарови прекъсвач-разединители НН с лят корпус

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 23 ное 2020 10:33

Обявление за възложена поръчка

икона на файл обявление възлагане 20-049 za PRF.pdf 444 Kb


Публикувано на: 19 окт 2020 09:45

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обособена позиция 2

икона на файл Решение УС za PRF BP 20-049 OP2.pdf 591 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:55

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за обособена позиция 1

икона на файл решение 20-049 za pRF BP OP1.pdf 593 Kb


Публикувано на: 4 сеп 2020 11:04

Решение и Доклад

икона на файл PPD20-049 DOCLAD sig pr.pdf 2438 Kb

икона на файл Prepis reshenie 528 sig pr.pdf 703 Kb


Публикувано на: 26 авг 2020 04:45

Съобщение за отваряне на цени

икона на файл съобщение цени 20-049.pdf 164 Kb


Публикувано на: 17 авг 2020 12:38

Протокол с констатации на оценителната комисия, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

икона на файл протокол чл. 54 za PRF BP.pdf 537 Kb


Публикувано на: 20 юли 2020 11:40

Отговор на въпрлос на потенциален участник

икона на файл отговор 20-049za PRF.pdf 102 Kb


Публикувано на: 5 юни 2020 11:13

Документация,технически спецификации, обявление, решение и ЕЕДОП

икона на файл PPD 20-049_ Dokumentacia_za PRF.DOC 1167 Kb

икона на файл обявление 20-049 za PRF.pdf 437 Kb

икона на файл espd-request 20-049.xml 252 Kb

икона на файл Стандартен EEДОП 20-049 za PRF.docx 60 Kb

икона на файл ТЕХН СПЕЦИФИКАЦИИ 20-049 za PRF.docx 153 Kb

икона на файл решение 20-049 za PRF BP.pdf 344 Kb

икона на файл espd-request 20-049.pdf 81 Kb