143216 PPD19-148_Доставка на арматура за проводници /кабелни обувки, съединители и накрайници/, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура  за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на арматура за кабели и проводници" реф. № PPD19-009, регистрирана под № 01467-2019-0009 в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на арматура за проводници /кабелни обувки, съединители и накрайници/, след сключени рамкови споразумения" и   реф. № PPD 19-148..
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда само за Обособена позиция 2 от обхвата на проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет и с реф. № PPD 19-009, в резултат на която са сключени рамковите споразумения № 19-134/14.10.2019 г, № 19-327/14.10.2019 г и № 19-328/14.10.2019 г
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
7 фев 2020 9:55
Подаване на оферти:
7 фев 2020 11:00 — 28 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 18 юни 2020 11:21

Обявление за възложена поръчка

икона на файл възлагане 19-148.pdf 534 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 09:13

Решение на УС на ЧЕЗ Разпределение БългарияАД и доклад от работата на комисията

икона на файл Prepis 19-148 za PRF BP.pdf 2303 Kb

икона на файл доклад 19-148 za PRF BP.pdf 3757 Kb


Публикувано на: 7 фев 2020 09:58

Покана с приложения

икона на файл покана 19-148 za PRF BP.pdf 255 Kb

икона на файл PPD 19-148 приложения_za US.docx 208 Kb