143910 PPD20-012_Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
На основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 64 от Правилника за прилагане на за ЗОП (ППЗОП) и решение № 20-012-1/19.02.2020 г. на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД се открива процедура от вида "договаряне без предварителна покана за участие", за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение", реф. № PPD20-012
Документи:
Тип:
Договаряне без предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
21 фев 2020 11:39
Подаване на оферти:
21 фев 2020 12:00 — 23 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 юли 2020 10:59

PPD 20-012 Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-012 Обявление за възл.п-ка АОП.pdf 427 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 10:55

PPD 20-012_Препис с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределенеи България" АД и доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 20-012_Doklad_Prf.pdf 1100 Kb

икона на файл PPD 20-012_Prepis s reshenie na US_Prf.pdf 446 Kb


Публикувано на: 22 апр 2020 07:29

PPD 20-012_Съобщение за отваряне на цени

икона на файл PPD 20-12_Saobstenie otvarjane na ceni.pdf 30 Kb


Публикувано на: 8 апр 2020 10:13

PPD 20-012_ Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

икона на файл PPD20-012_Protokol po chl.54, al.7 ot PPZOP_Prf.pdf 212 Kb


Публикувано на: 21 фев 2020 11:40

PPD 20-012_Документи по процедурата

икона на файл PPD 20-012 EEDOP_DOC.DOCX 197 Kb

икона на файл PPD 20-012 Prilojeniq_END.DOCX 378 Kb

икона на файл PPD 20-012_espd-request.pdf 84 Kb

икона на файл PPD 20-012_espd-request.xml 139 Kb

икона на файл PPD 20-012_Pokana za uchastie.pdf 320 Kb

икона на файл PPD 20-012_Peshenie za otkrivane.pdf 342 Kb