147487 PPD20-034 Доставка на хавлиени кърпи

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
1. Хавлиените  кърпи да бъдат от 100% памук, с относително тегло между 450-500 гр./м2, с размери:
Вид №1:  от 50/70см  до 50/90см - прогнозно количество за целия срок на договора: 6369 бр.
Вид №2:  от 50/100см до 70/140см. - прогнозно количество за целия срок на договора: 6369 бр.
 
2. Хавлиените кърпи от цитираните два вида да са обточени с декоративен бод с голяма гъстота и износоустойчивост.
3. Десенът на хавлиените кърпи от двата вида да е едноцветен (наситен), както следва: Тъмно синьо; Тъмно зелено; Оранжево или Кафяво.
4. Хавлиените кърпи трябва да притежават окачалка.
 
Документи:
Тип:
Събиране на оферти
Дата на публикуване:
20 мар 2020 13:01
Подаване на оферти:
21 мар 2020 8:00 — 21 апр 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 28 апр 2020 12:46

Съобщение за прекратяване

икона на файл PPD20-034_Съобщение_прекратяване_podp.pdf 162 Kb


Публикувано на: 28 апр 2020 12:45

Методическо указание № 7/22.04.2020 г. на АОП

икона на файл MU7_2020.pdf 368 Kb


Публикувано на: 13 апр 2020 16:46

Публикуване на разяснение след постъпило писмено искане от заинтересовано лице.

икона на файл PPD20-034_Запитване-Разяснение_zlp.pdf 141 Kb


Публикувано на: 23 мар 2020 16:49

Във връзка с постъпило запитване от заинтересованo лице, правим следните разяснения: 
Въпрос 1: Hi, can these towels be expored from Turkiye? if yes, what are your acceptance condditions and other details? any target price,  delivery date?
Отговор 1: Всеки може да подаде оферта и да участва в обявената обществена поръчка с предмет: "Доставка на хавлиени кърпи", референтен № PPD20-034. Всички условия и изисквани за участие в обществената поръчка, с цитирания по-горе предмет са публикувани на профила на купувача на възложителя, както следва:
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=147487&companyId=20808


Публикувано на: 20 мар 2020 15:41

Образци ЕЕДОП

икона на файл PPD20-034_ЕЕДОП_Хавлиени кърпи.doc 208 Kb

икона на файл PPD20-034_espd-request_Хавлиени кърпи.zip 84 Kb


Публикувано на: 20 мар 2020 15:47

Информация за публикувана обява:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097463
 


Публикувано на: 20 мар 2020 15:40

Документация и образци

икона на файл PPD20-034_Документация_Хавлиени кърпи.pdf 691 Kb

икона на файл PPD20-034_Образци на документи_Хавлиени кърпи.docx 80 Kb


Публикувано на: 20 мар 2020 15:39

Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

икона на файл PPD20-034_Обява_Хавлиени кърпи.pdf 1121 Kb