146576 PPD20-006_"Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение (НН)"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на усукани изолирани проводници ниско напрежение, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове усукани изолирани проводници ниско напрежение:
  1. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила 2 х 16 mm²;
  2. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила 4 х 16 mm²;
  3. Изолиран усукан самоносещ проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV, с XLPE изолация, с Al жила 4 х 25 mm²;
  4. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 35+54,6 mm²;
  5. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 50+54,6 mm²;
  6. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 70+54,6 mm²;
  7. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 95+70 mm²;
  8. Изолиран усукан проводник (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила - 3 х 150+70 mm².
Участниците задължително оферират всички видове усукани изолирани проводници ниско напрежение включени в предмета на поръчката.
 
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
16 мар 2020 12:53
Подаване на оферти:
15 юни 2020 15:00 — 23 юни 2020 15:00
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 30 ное 2020 14:29

PPD 20-006_Обявления за възложени поръчки

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_php_1.mht 1032 Kb

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_php_2.mht 1032 Kb

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_php_3.mht 1032 Kb

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_php_4.mht 1032 Kb

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_php_5.mht 1032 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:43

PPD 20-006_ Доклад от работата на комисията и препис с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-006_Prepis s reshenie na US.pdf 685 Kb

икона на файл PPD 20-006_Doklad s prilovenia.pdf 1678 Kb


Публикувано на: 26 авг 2020 10:49

PPD 20-006_Съобщение за отваряне на цени

икона на файл PPD 20-006_Saobstenie otvarjane na ceni.pdf 29 Kb


Публикувано на: 15 юли 2020 10:48

PPD 20-006_Покана за участие

икона на файл PPD 20-006_Pokana za uchastie.pdf 220 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 10:23

PPD 20-006_ Протокол по чл.55, ал.1 от ППЗОП и Препис с решение на УС на ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-006_Protokol po cl.55, al.1 ot PPZOP_prf.pdf 1154 Kb

икона на файл PPD 20-006_Prepis s reshenie na US_prf.pdf 515 Kb


Публикувано на: 11 юни 2020 14:30

PPD 20-006_Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

икона на файл PPD 20-006_Protokol po chl.54, al.7______.pdf 538 Kb


Публикувано на: 27 апр 2020 10:30

PPD20-006_Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл PPD20-006_Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 207 Kb


Публикувано на: 2 апр 2020 10:33

PPD20-006_Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл PPD20-006_Решение за промяна.pdf 201 Kb


Публикувано на: 16 мар 2020 13:23

1. Документи за обществена поръчка с реф. № PPD20-006.
2. Решение за откриване и обявление за поръчка.

икона на файл PPD 20-006 -Документация - проводници.финална.DOCX 466 Kb

икона на файл PPD20-006_еЕЕДОП.docx 61 Kb

икона на файл PPD20-006_espd-request.zip 90 Kb

икона на файл PPD20-006_Обявление за поръчка.pdf 591 Kb

икона на файл PPD20-006_Техническа спецификация.docx 162 Kb

икона на файл PPD20-006-Решение за откриване на процедура.pdf 423 Kb