159293 PPD20-089_Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения по две обособени позиции след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)", реф. № PPD 19-129, регистрирана под № 01467-2020-0007 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2020/S 022-049778 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-089.
 
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда за двете обособени позиции, включени в обхвата на проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет и с реф. № PPD 19-129, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.    
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
17 сеп 2020 14:12
Подаване на оферти:
17 сеп 2020 15:00 — 12 окт 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН)
Обособена позиция 2 - Доставка на предпазители средно напрежение (СрН) за защита на напреженови измервателни трансформатори

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 яну 2021 16:20

PPD 20-089 - Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-089_Обявление за възложена поръчка РОП.pdf 477 Kb


Публикувано на: 13 ное 2020 13:58

PPD 20-089 - Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-089 Препис-решение № 535 т.4.pdf 2240 Kb


Публикувано на: 13 ное 2020 13:57

PPD 20-089 - Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 20-089_Доклад.pdf 952 Kb


Публикувано на: 17 сеп 2020 13:51

PPD 20-089  - Приложения към покана
 

икона на файл PPD 20-089 Prilojeniq pokana_end.docx 284 Kb


Публикувано на: 17 сеп 2020 13:46

PPD 20-089 - Покана за участие
 

икона на файл PPD 20-089 Pokana_z.pdf 1225 Kb