165676 PPD20-113_Доставка на вентилни отводи средно напрежение (СрН), след сключено рамково споразумение

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на вентилни отводи средно напрежение (СрН) ",  реф. № PPD 17-158, регистрирана под № 01467-2018-0018 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2018/S 032-070625 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет"Доставка на вентилни отводи средно напрежение (СрН), след сключено рамково споразумение", реф. № PPD 20-113
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 дек 2020 13:31
Подаване на оферти:
14 дек 2020 14:00 — 13 яну 2021 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 май 2021 09:13

На 05.05.2021 обявление за възложена поръчка е публикувано в преписката на открита процедура с реф. №PPD17-158, в резултат на която е сключено рамковото споразумение 

икона на файл Обявление за възложена поръчка 21-113 АОП.pdf 182 Kb


Публикувано на: 19 фев 2021 13:57

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България"АД и доклад от работата на комисията.
 

икона на файл решение 20-113 za PRF BP.pdf 465 Kb

икона на файл Доклад 20-113 za PRF BP.pdf 1315 Kb


Публикувано на: 14 дек 2020 14:34

PPD 20-113_Покана с приложения

икона на файл PPD 20-113 Покана.pdf 668 Kb

икона на файл PPD 20-113 Prilojeniq pokana za PRF.DOCX 184 Kb