146746 PPD20-024_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/ж със сечения от 16 до 150 кв мм и 240 кв мм

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Обектът на обществената поръчка: е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150  mm²  и 240 mm², съгласно условията и изискванията от поканата за участие.
 
Документи:
Тип:
Договаряне без предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
19 мар 2020 16:09
Подаване на оферти:
19 мар 2020 16:30 — 29 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 13 яну 2021 10:26

PPD 20-024_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-024_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_ИКМЕ ЕКАБ С.А..pdf 420 Kb


Публикувано на: 3 дек 2020 10:37

PPD 20-024_Обявления за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-024_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_ТИЛКОМ ООД.pdf 213 Kb

икона на файл PPD 20-024_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_ФИЛКАБ АД.pdf 213 Kb

икона на файл PPD 20-024_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_НИДЕЯ-КОМ ООД.pdf 213 Kb

икона на файл PPD 20-024_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги_МЕТРОНОМ ООД.pdf 212 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:25

PPD 20-024_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis MINUTES 531 t. 5.pdf 2370 Kb

икона на файл PPD 20-024_Доклад с приложения.pdf 2240 Kb


Публикувано на: 2 сеп 2020 11:33

PPD 20-024_Съобщение за отваряне на ценови предложения

икона на файл PPD 20-024_Съобщение за отваряне на цени.pdf 86 Kb


Публикувано на: 23 юли 2020 10:44

PPD 20-024_Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

икона на файл PPD 20-024_Протокол 2-54 (7) ППЗОП.pdf 840 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 14:47

PPD 20-024_Решение за промяна на срокове

икона на файл PPD 20-024_Решение за промяна на срокове.pdf 348 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 14:42

PPD 20-024_Съобщение АОП

икона на файл PPD 20-024_Съобщение АОП.pdf 231 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 10:48

Методическо указание на АОП-рег. номер: МУ-5 от 14.04.2020г.

икона на файл Методическо указание на АОП–рег. номер МУ-5 от 14.04.2020г..pdf 465 Kb


Публикувано на: 19 мар 2020 16:33

PPD 20-024_Документи по процедурата

икона на файл PPD 20-024_Решение.pdf 555 Kb

икона на файл PPD 20-024_Покана.pdf 1121 Kb

икона на файл ЕЕДОП.docx 55 Kb

икона на файл PPD20-024-Приложения покана.docx 423 Kb

икона на файл espd-request.xml 137 Kb

икона на файл espd-request.pdf 88 Kb