151527 PPD20-050_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Въз основа на сключени рамкови споразумения с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване" след проведена процедура от вида "договаряне без предварителна покана за участие" с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване", реф. № PPD 19-138, регистрирана под № 01467-2019-0093 в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-050.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
29 май 2020 13:34
Подаване на оферти:
29 май 2020 14:00 — 22 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 31 авг 2020 17:17

Обявление за възлагане

икона на файл PPD20-050 Obqvlenie za vazlagane.pdf 483 Kb


Публикувано на: 16 юли 2020 13:30

Решение и доклад

икона на файл Prepis reshenie N 521 ot 15.07.2020 sig pr.pdf 611 Kb

икона на файл PPD20-050 DOCLAD sig pr.pdf 1345 Kb


Публикувано на: 29 май 2020 13:31

PPD 20-050_Покана с приложения към нея

икона на файл PPD 20 - 050_Pokana.pdf 387 Kb

икона на файл final_PPD 20-050 Prilojeniq pokana.DOCX 242 Kb