152770 PPD20-047_"Доставка на предпазители и основи ниско напрежение /НН/

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Управителният съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на предпазители и основи ниско напрежение /НН/", реф. № PPD 20-047
 
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
8 юни 2020 11:38
Подаване на оферти:
8 юни 2020 12:00 — 10 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 2 ное 2020 11:26

Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD20-047 Obqvlenie za vazlogena porachka aop.pdf 193 Kb


Публикувано на: 18 сеп 2020 11:01

Решение и доклад
 

икона на файл Prepis Reshenie No 529_16.09.2020 sig pr.pdf 3097 Kb

икона на файл PPD20-047 DOCLAD sig pr.pdf 1522 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 09:26

Съобщение за отваряне на ценови оферти

икона на файл PPD20-047_Saobshtemie za otvarqne na ceni.pdf 91 Kb


Публикувано на: 25 юни 2020 11:03

Писмо пояснение

икона на файл PPD20-047 Pismo poqsnenie.pdf 45 Kb


Публикувано на: 10 юни 2020 14:04

Форми ЕЕДОП

икона на файл PPD 20-047-EEДОП.xml 137 Kb

икона на файл PPD 20-047-ЕЕДОП.pdf 82 Kb


Публикувано на: 10 юни 2020 10:51

Докумеинтация за участие, технически изисквания и форма ЕЕДОП

икона на файл PPD20-047-eEEДОП.docx 59 Kb

икона на файл PPD20-047 Tehnicheski iziskvaniq i specifikacii.docx 163 Kb

икона на файл PPD 20-047_Документация_финал_12.05.2020.DOC 1491 Kb


Публикувано на: 8 юни 2020 11:01

Решение и Обявление

икона на файл PPD20-047 Reshenie sig pr.pdf 369 Kb

икона на файл PPD20-047 Obqvlenie.pdf 545 Kb