148194 PPD20-037_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 kV и 20 kV

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Възложителят открива и провежда настоящата процедура на "договаряне с предварителна покана за участие" по чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗОП на основание чл. 132 във връзка с чл. 19, ал. 2 от ЗОП.  Обектът на обществената поръчка е "доставка на стоки, осъществявана чрез покупка" съгласно смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и има за предмет сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители за доставка и покупка на на трифазни разпределителни трансформатори 10 kV и 20 kV, съгласно условията и изискванията от обявлението и документацията за участие.
 
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
6 апр 2020 10:48
Подаване на оферти:
9 юли 2020 15:00 — 31 авг 2020 15:00
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 и 20 kV за склад „София“, склад „Враца“, склад „Левски“ и склад „Дупница
Обособена позиция 2 - Трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV за склад „София“ и склад „Враца"
Обособена позиция 3 - "Трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV за склад „София“"
Обособена позиция 4 - "Трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV за склад „Враца“, склад „Левски“ и склад „Дупница“"

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 25 май 2021 12:37

Обявления за възложена поръчка - 2 броя за 4 обособени позиции

икона на файл Обявление за възложена 20-037 2.pdf 632 Kb

икона на файл Обявление за възложена 20-037 1.pdf 632 Kb


Публикувано на: 18 мар 2021 17:23

PPD 20-037_Доклад

икона на файл PPD 20-037_ Doklad komisia.pdf 1935 Kb


Публикувано на: 18 мар 2021 16:51

PPD 20-037_Препис с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 20-037 Решение на УС.pdf 4330 Kb


Публикувано на: 16 фев 2021 11:35

Съобщение за отваряне на цени

икона на файл съобщение цени 20-037 ВР za PRF.pdf 33 Kb


Публикувано на: 12 ное 2020 10:54

Покана за представяне на оферти по процедура на договаряне с предварителна покана
за участие за сключване на рамкови споразумени

икона на файл покана 20-037 ЕТАП 2 BP za PRF.pdf 315 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 10:53

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България"АД с резултати от предварителния подбор на кандидатите и протокол от работата на комисията

икона на файл Решение 20-037 ЕТАП 1 za PRF BP.pdf 780 Kb

икона на файл Протокол ЕТАП 1 20-037 za PRF BP.pdf 4728 Kb


Публикувано на: 24 авг 2020 10:21

Протокол с констатации на оценителната комисия относно съответствието на кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя

икона на файл протокол чл. 54 za PRF BP.pdf 2403 Kb


Публикувано на: 1 юни 2020 09:59

Отговор на въпрос на потенциален участник

икона на файл отговор 20-037 2 za PRF.pdf 111 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:10

Решение за одобрение на обявление за изменение и допълнителна информация
 

икона на файл решение промяна za PRF BP.pdf 1349 Kb


Публикувано на: 24 апр 2020 12:10

Отговори на въпроси на потенциален участник

икона на файл отговори 20-037 za PRF BP.pdf 297 Kb


Публикувано на: 6 апр 2020 12:05

Обявление, решение, документация за обществена поръчка с технически спецификации, ЕЕДОП и Правила за определяне на лицата, които ще бъдат поканени да представят първоначална оферта

икона на файл espd-request 20-037 PRF.xml 160 Kb

икона на файл espd-request 20-037 PRF.pdf 91 Kb

икона на файл Стандартен EEДОП 20-037 za PRF.docx 55 Kb

икона на файл Обявление 20-037 za PRF АОП.pdf 245 Kb

икона на файл решение 20-037 za PRFBP.pdf 380 Kb

икона на файл Правила за определяне на лицата за подаване на оферти za PRF.docx 21 Kb

икона на файл Документация ТРАФА 20-037 za PRF.DOCX 529 Kb

икона на файл Технически спецификации_za PRF.docx 1211 Kb