153473 PPD20-058_Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти", реф. № PPD 17-159, регистрирана под № 01467-2018-0017 в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-058
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
18 юни 2020 13:03
Подаване на оферти:
18 юни 2020 14:00 — 28 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на правоъгълен полимерен капак за кабелни шахти, клас А 15, размери (900/600/80) mm
Обособена позиция 2 - Доставка на правоъгълен капак от армиран бетон за кабелни шахти, клас В125, размери (900/600/80) mm

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 7 дек 2020 13:11

PPD 20-058_Обявление за възлагане на обществени поръчки

икона на файл PPD 20-058_Objavlenia za vazlagane.pdf 259 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:51

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и доклад от работата на комисията

икона на файл решение za PRF BP 20-058.pdf 746 Kb

икона на файл доклад 20-058 za PRF BP.pdf 2390 Kb


Публикувано на: 18 юни 2020 13:21

Покана с приложения

икона на файл покана 20-058 za PRF.pdf 373 Kb

икона на файл 1_PPD 20-058- Приложения съгл край.docx 195 Kb