143854 PPD20-004_Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Въз основа на сключени рамкови споразумения за Обособена позиция № 2 "Доставка на напреженови измервателни трансформатори СрН"  след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори", реф. № PPD 19-006, регистрирана под № 01467-2019-0018 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2019/S 057-132556 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на Обособена позиция № 2 от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-004.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
21 фев 2020 10:18
Подаване на оферти:
21 фев 2020 11:00 — 12 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 юни 2020 11:28

PPD 20-004_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-004_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 192 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 10:04

PPD 20-004_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-004_Доклад.pdf 1546 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 512_t 2.pdf 2460 Kb


Публикувано на: 21 фев 2020 09:39

Покана за участие и приложения

икона на файл PPD20-004_Покана_участници.pdf 403 Kb

икона на файл PPD 20-004- Prilojeniq pokana_final.docx 197 Kb