143738 PPD19-147_Доставка на брави и ключове

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Кратко описание: "Доставка на брави и ключове", Реф.№ PPD19-147 и включва следните обособени позиции, с ориент. количества, както следва:
Обособена позиция 1: "Доставка на брава за трансформаторни постове и галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове"
  1. Брава за ТП - 800 бр.
  2. Ключ за брави на ТП и КРШ - 750 бр.
Обособена позиция 2: Доставка на галванизиран стоманен ключ и халф цилиндър тип "Полумесец"
  1. Галванизиран стоманен ключ - 1 300 бр.
  2. Халф цилиндър тип "Полумесец" - 1800 бр.
Обособена позиция 3: Доставка на брава тристранна с едностранна ключалка"
  1. Брава тристр. с едностранна ключалка - 500 бр.

 Всеки участник може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за една, за две или за всички), като оферира всички артикули от съответната обособена позиция.
 Оценката и класирането на участниците ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно.
Документи:
Тип:
Събиране на оферти
Дата на публикуване:
10 фев 2020 11:23
Подаване на оферти:
10 фев 2020 12:00 — 9 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на брава за трансформаторни постове и галванизиран стоманен ключ за брави на трансформаторни постове и кабелни разпределителни шкафове
Обособена позиция 2 - Доставка на галванизиран стоманен ключ и халф цилиндър тип "Полумесец"
Обособена позиция 3 - Доставка на брава тристранна с едностранна ключалка

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 22 апр 2020 12:18

PPD 19-147_Протокол от работата на комисията

икона на файл PPD 19-147_Протокол_Prf.pdf 1303 Kb


Публикувано на: 25 фев 2020 16:48

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

икона на файл PPD19-147-Писмо за удължаване срока за събиране на оферти.pdf 124 Kb

икона на файл PPD19-147_Информация за удължаване срока за получаване на оферти.pdf 118 Kb


Публикувано на: 10 фев 2020 11:22

PPD 19-147_Информация за публикувана обява в АОП на адрес:  
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096263


Публикувано на: 10 фев 2020 11:22

PPD 19-147_Обява и документация за участие

икона на файл PPD 19-147_OBJAVA_Prf.pdf 151 Kb

икона на файл PPD 19 -147 Dokumentacia.DOC 1463 Kb