145853 PPS20-014 Провеждане на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Провеждане на годишни профилактични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, в т.ч. задължителните периодични медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на Възложителя, работещи при вредни за здравето условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №3/ 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и препоръките на Службата по трудова медицина (СТМ).
 
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
26 мар 2020 13:48
Подаване на оферти:
27 мар 2020 8:00 — 21 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 8 сеп 2020 10:28

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл ОВП.pdf 388 Kb


Публикувано на: 6 юли 2020 09:15

Решение на Възложител за избор на изпълнител и доклад на оценителната комисия.

икона на файл Prepis MINUTES 520 t. 11.pdf 1983 Kb

икона на файл PPS20-014 Доклад+приложения за ПК.pdf 2384 Kb


Публикувано на: 22 юни 2020 10:55

Протокол с констатациите на комисията за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

икона на файл Протокол 54.7.pdf 504 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 11:22

Обявление за изменение или допълнителна информация.

икона на файл Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 575 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 14:01

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.

икона на файл MU5_2020.pdf 465 Kb


Публикувано на: 26 мар 2020 10:52

Обявление за поръчка
Решение

икона на файл PPS20-014 Oбявление.pdf 208 Kb

икона на файл PPS20-014 Решение 01.pdf 709 Kb


Публикувано на: 26 мар 2020 10:26

ЕЕДОП;
Документация за обществена поръчка;
Методика за оценка;
Образци на документи;
Техническа спецификация

икона на файл ЕЕДОП.docx 52 Kb

икона на файл espd-request (1).zip 88 Kb

икона на файл Методика за оценка.docx 18 Kb

икона на файл Образци.docx 74 Kb

икона на файл Техническа спецификация.docx 27 Kb

икона на файл PPS20-014 Профилактични прегледи.pdf 1450 Kb