151709 PPD20-059-Доставка на диелектрични боти и ръкавици

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Осигуряване на диелектрични ръкавици и боти, предпазващи работниците и служителите на Възложителя от поражения причинени от електрически ток при работа по електроразпределителната мрежа.
Документи:
Тип:
Събиране на оферти
Дата на публикуване:
18 май 2020 16:18
Подаване на оферти:
19 май 2020 8:00 — 16 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20 kV, клас 3 (изолиращи ръкавици)
Обособена позиция 2 - Доставка на диелектрични боти над 1000 V

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 10 сеп 2020 13:28

Протокол от работата на комисията на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП

икона на файл PPD20-059_Протокол_чл192_ал_4_10092020_зп.pdf 5139 Kb


Публикувано на: 8 юни 2020 16:42

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
В РОП - http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099302

икона на файл PPD20-059_Информация_удължаване_срок.PDF 84 Kb


Публикувано на: 18 май 2020 16:43

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098810
Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Документация и образци
Информация за публикувана обява
Образци ЕЕДОП
 

икона на файл PPD20-059_Dokumentacia-Ръкавици_Боти.pdf 1516 Kb

икона на файл PPD20-059_Образци_Документация_Ръкавици_Боти.docx 124 Kb

икона на файл PPD20-059_Obiava_18052020_РМ.PDF 221 Kb

икона на файл espd-request.zip 90 Kb

икона на файл PPD20-059_EEDOP.docx 72 Kb