146580 PPD20-022_Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване, след сключено рамково споразумение

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване", реф. № PPD 17-115, регистрирана под преписка № 01467-2017-0091 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана в профила на купувача на Възложителя в самостоятелен раздел 69586, по всяка от двете обособени позиции от предмета й, и на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на еднофазни и трифазни статични електромери за директно измерване, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-022
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
17 мар 2020 14:57
Подаване на оферти:
17 мар 2020 15:00 — 31 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на еднофазни статични електромери за директно измерване
Обособена позиция 2 - Доставка на трифазни статични електромери за директно измерване

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 23 юни 2020 13:46

PPD 20-022_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-022_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 203 Kb


Публикувано на: 30 апр 2020 10:06

PPD 20-022_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-022_Доклад.pdf 986 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 512_t 4.pdf 2227 Kb


Публикувано на: 17 мар 2020 14:36

PPD_20-022_Покана за участие с приложенията към нея

икона на файл PPD 20-022_Покана.pdf 1111 Kb

икона на файл PPD 20-022 Приложения покана.docx 185 Kb