151717 PPD20-060-Доставка на хавлиени кърпи

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
1. Хавлиените  кърпи да бъдат от 100% памук, с относително тегло между 450-500 гр./м2, с размери:
Вид №1:  от 50/70см  до 50/90см - прогнозно количество за целия срок на договора: 6369 бр.
Вид №2:  от 50/100см до 70/140см. - прогнозно количество за целия срок на договора: 6369 бр.
 
2. Хавлиените кърпи от цитираните два вида да са обточени с декоративен бод с голяма гъстота и износоустойчивост.
3. Десенът на хавлиените кърпи от двата вида да е едноцветен (наситен), както следва: Тъмно синьо; Тъмно зелено; Оранжево или Кафяво.
4. Хавлиените кърпи трябва да притежават окачалка.
Документи:
Тип:
Събиране на оферти
Дата на публикуване:
18 май 2020 16:17
Подаване на оферти:
19 май 2020 8:00 — 8 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 17 авг 2020 16:19

Протокол от работата на комисията на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП

икона на файл PPD20-060_Протокол_класиране_zlp.pdf 1051 Kb


Публикувано на: 18 май 2020 18:05

Образци ЕЕДОП

икона на файл PPD20-060_ЕЕДОП.doc 209 Kb

икона на файл PPD20-060_espd-request_Хавлиени кърпи.zip 84 Kb


Публикувано на: 18 май 2020 18:04

Информация за публикувана обява:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098816
 


Публикувано на: 18 май 2020 18:02

Документация и образци

икона на файл PPD20-060_Образци на документи-Хавлиени кърпи.docx 80 Kb

икона на файл PPD20-060_Документация-Хавлиени кърпи.pdf 692 Kb


Публикувано на: 18 май 2020 18:01

Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

икона на файл PPD20-060_Обява-Хавлиени кърпи_izh.pdf 199 Kb