158409 PPD 20-081_Доставка на токови и биметални клеми, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на арматура за АС проводници", реф. № PPD 17-161, регистрирана под № 01467-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2018/S 022-047003 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на токови и биметални клеми, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-081.
 
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда за обособена позиция 2, включена в обхвата на проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка с същия предмет: "Доставка на арматура за алуминиево-стоманени (AC) проводници" и с реф. № PPD 17-161, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.
 
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 авг 2020 16:30
Подаване на оферти:
28 авг 2020 17:00 — 15 сеп 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 дек 2020 10:33

PPD 20-081_ Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-081_Objavlenie za vazlagane.pdf 234 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 10:31

PPD 20-081 Доклад

икона на файл PPD 20-081 END Доклад - z.pdf 823 Kb


Публикувано на: 30 окт 2020 10:30

PPD 20-081 Препис Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България"АД

икона на файл PPD 20-081 Решение - z.pdf 446 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:45

PPD 20-081 Приложения към поканата

икона на файл PPD 20-081 END Prilojeniq pokana.DOCX 176 Kb


Публикувано на: 28 авг 2020 16:43

PPD 20-081 - Покана за участие

икона на файл PPD 20-081 END Pokana-z.pdf 249 Kb