154187 PPD20-064_Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти", реф. № PPD 17-131, регистрирана под № 01467-2017-0107 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под 2017/S 215-417587 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 131, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на метални рамки за правоъгълни капаци за кабелни шахти", реф. № PPD 20-064
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
1 юли 2020 10:16
Подаване на оферти:
1 юли 2020 13:00 — 30 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 19 ное 2020 10:54

Обявление за възложена поръчка

икона на файл възложена поръчка 20-064 za PRF.pdf 235 Kb


Публикувано на: 18 сеп 2020 12:05

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение ългария"АД и доклад от работата на комисията

икона на файл Prepis MINUTES 529_za PRF BP.pdf 2758 Kb

икона на файл доклад 20-064 za PRF BP.pdf 1344 Kb


Публикувано на: 1 юли 2020 10:26

Покана и приложения към поканата

икона на файл Покана 20-064 za PRF BP.pdf 467 Kb

икона на файл 1_PPD 20-064 приложения_АД край.docx 176 Kb