143149 PPS19-149 Стопанисване и поддръжка на недвижими имоти, представляващи бази за обучение и квалификация, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
  1. Базите за обучение и квалификация (БОК), собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ще се ползват само и единствено по предназначението им, определено от Възложителя, а именно:
  2. За служебни нужди, свързани с обучения, семинари, работни срещи, симулации, тренинги и др. подобни, от лица - служители на Дружествата от Групата на ЧЕЗ в България, с цел повишаване на професионалната им квалификация;
  3. За настаняване само на лица, служители на Дружествата от Групата на ЧЕЗ в България, командировани служебно за нуждите на обучението и обучаващите лектори, в случай че те не са служители на Дружествата от Групата на ЧЕЗ в България;
  4. По изключение, само когато има незаявен свободен капацитет, се допуска ползване на БОК от лица, които са служители, и от такива, които не са служители на Дружествата от Групата на ЧЕЗ в България, да използват БОК за краткотраен отдих, чрез задължително предварително заявено в писмена форма искане и предварително заплатена стойност на нощувката на касата на възложителя.
Документи:
Тип:
Събиране на оферти
Дата на публикуване:
31 яну 2020 16:48
Подаване на оферти:
1 фев 2020 8:00 — 19 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Стопанисване и поддръжка на недвижим имот, представляващ база за обучение и квалификация "Батак"
Обособена позиция 2 - Стопанисване и поддръжка на недвижим имот, представляващ база за обучение и квалификация "Боровец"

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 12 мар 2020 11:28

Протокол от работата на комисията на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП

икона на файл PPS19-149_Protokol_5_чл192_4_финал_zp.pdf 3070 Kb


Публикувано на: 14 фев 2020 17:13

Информация за удължаване срока за получаване на оферти може да се види на следния линк:
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096389


Публикувано на: 14 фев 2020 17:10

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

икона на файл PPS19-149_Obiaava_удължен_срок_ZP.pdf 211 Kb


Публикувано на: 31 яну 2020 16:23

Образци ЕЕДОП

икона на файл PPS19-149_EEDOP.docx 72 Kb

икона на файл PPS19-149_espd-request.zip 90 Kb


Публикувано на: 31 яну 2020 16:19

Информация за публикувана обява
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096124


Публикувано на: 31 яну 2020 16:18

Документация и образци

икона на файл PPS19-149_Dokumentacia-БОК_образци.docx 98 Kb

икона на файл PPS19-149_Dokumentacia-БОК.pdf 911 Kb


Публикувано на: 31 яну 2020 16:17

Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

икона на файл PPS19-149_Obiaava_ZP.pdf 520 Kb