150674 PPD20-043_Доставка на керамични изолатори, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда само за Обособена позиция 4 от обхвата на проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на керамични и композитни изолатори", реф. № PPD 17-134, в резултат на която e сключенo рамковo споразумениe № 18-213 от 22.06.2018г.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 май 2020 13:26
Подаване на оферти:
14 май 2020 14:00 — 10 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 авг 2020 12:54

Обявление за възложена поръчка

икона на файл обявление за възложена поръчка 20-043.pdf 507 Kb


Публикувано на: 16 юли 2020 10:37

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България"ЕАД  и доклад от работата на комисията.
 

икона на файл доклад za PRF 20-043.pdf 726 Kb

икона на файл решение 20-043 za PRF.pdf 427 Kb


Публикувано на: 14 май 2020 11:22

Покана с приложения

икона на файл покана 20-043 za PRF BPP.pdf 262 Kb

икона на файл PPD 20-043 приложения za US BP.docx 186 Kb