151533 PPD20-052_Доставка на медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения въз основа на проведена открита процедура с предмет: "Доставка на  медни PVC кабели", реф. № PPD 19-117, регистрирана под № 01467-2019-0082 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под номер 2019/S 216-531262 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, на основания проведена процедурата за сключване на рамково споразумение, описана по-горе, който вътрешен конкурентен избор е с предмет: "Доставка на  медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-052.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
28 май 2020 12:05
Подаване на оферти:
28 май 2020 13:00 — 15 юни 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 24 авг 2020 10:45

PPD 20-052 Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-052 Обявление за възложена поръчка - комунални услуги AOP.mht 1030 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 10:36

PPD 20-052 Препис рашение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-052 Препис-решение №520,т.10-z.pdf 436 Kb


Публикувано на: 2 юли 2020 10:34

PPD 20-052 Доклад

икона на файл PPD 20-052 Доклад-z.pdf 912 Kb


Публикувано на: 28 май 2020 14:21

PPD 20-052_Pokana

икона на файл PPD 20-052_Покана.pdf 482 Kb


Публикувано на: 3 юни 2020 14:19

PPD 20-052_Покана с приложения към нея

икона на файл PPD 20-052 END Prilojeniq kam pokana___.docx 218 Kb