160052 PPD20-084_Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/", реф. № PPD 19-145, регистрирана под № 01467-2020-0011 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2020/S 033-078403 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:"Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-084.
 
Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда за проведена предходна процедура за възлагане на обществена поръчка с същия предмет: "Доставка на комплектни комутационни устройства /КРУ/" и с реф. № PPD 19-145, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
30 сеп 2020 14:43
Подаване на оферти:
30 сеп 2020 15:00 — 26 окт 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 11 яну 2021 16:10

PPD 20-084_Обявление за възлагане

икона на файл PPD 20-084_Objavlenie vazlagane.pdf 493 Kb


Публикувано на: 13 ное 2020 13:29

PPD 20-084 Препис рeшение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД
 

икона на файл PPD 20-084 Препис-решение № 535 т. 3.pdf 2256 Kb


Публикувано на: 13 ное 2020 13:19

PPD 20-084 Доклад
 

икона на файл PPD 20-084_Доклад.pdf 1047 Kb


Публикувано на: 30 сеп 2020 14:56

PPD 20-084 Приложения към поканата

икона на файл PPD 20-084 END Prilojeniq pokana.docx 209 Kb


Публикувано на: 30 сеп 2020 14:55

PPD 20-084 Покана за участие

икона на файл PPD 20-084_Покана-z.pdf 1125 Kb