145791 PPS20-016 Поддръжка, ремонт и преустройване (при необходимост) на съоръжения с повишена опасност

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Съоръженията, обект на настоящата процедура, които подлежат на поддръжка, ремонт или преустройство (при необходимост), към момента на обявяване на процедурата, са: 82 броя повдигателни съоръжения и 40 броя сменяеми товарозахващащи приспособления.
Документи:
Тип:
Открита процедура
Дата на публикуване:
13 мар 2020 15:30
Подаване на оферти:
14 мар 2020 8:00 — 11 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 4 яну 2021 11:19

Обявление за възложена поръчка.

икона на файл PPS20-016_Обявление за възложена поръчка.pdf 204 Kb


Публикувано на: 18 юни 2020 12:24

1. Решение за избор на изпълнител;
2. Доклад от работата на комисията;
2.1. Приложение № 1 към Доклада - Протокол № 1 от 12.05.2020 г.;
2.2. Приложение № 2 към Доклада - Протокол № 2 от 22.05.2020 г.;
2.3. Приложение № 3 към Доклада - Протокол № 3 от 08.06.2020 г.;
2.4. Приложение № 4 към Доклада - Протокол № 4 от 11.06.2020 г.

икона на файл PPS20-016_Prepis_MINUTES_519 t. 5.pdf 2064 Kb

икона на файл PPS20-016_Doklad.pdf 546 Kb

икона на файл PPS20-016_Protokol_1_12.05.2020.pdf 320 Kb

икона на файл PPS20-016_Protokol_2_22.05.2020.pdf 497 Kb

икона на файл PPS20-016_Protokol_3_08.06.2020.pdf 583 Kb

икона на файл PPS20-016_Protokol_4_11.06.2020.pdf 585 Kb


Публикувано на: 8 юни 2020 15:35

Съобщение за отваряне на ценови оферти.

икона на файл PPS20-016_ Suobshtenie za otvaryane na ceni.pdf 714 Kb


Публикувано на: 29 май 2020 15:07

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

икона на файл 2. PPS20-016_Protokol_2_22.05.2020.pdf 480 Kb


Публикувано на: 27 апр 2020 10:40

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл PPS20-016_Reshenie_srok_MU6-16.04.2020 AOP.pdf 324 Kb


Публикувано на: 16 апр 2020 12:47

Методическо указание на Агенцията за обществени поръчки МУ-5/14.04.2020 г.

икона на файл MU5_2020.pdf 465 Kb


Публикувано на: 6 апр 2020 10:12

Разяснения по смисъла на чл. 33 от ЗОП

икона на файл PPS20-016_Разяснения_чл. 33 от ЗОП.pdf 357 Kb


Публикувано на: 2 апр 2020 11:17

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл PPS20-016_ Решение_изменение_SPO.pdf 296 Kb


Публикувано на: 16 мар 2020 12:28

1. Решение за откриване на поръчка с реф. № PPS20-016;
2. Обявление за поръчка с реф. № PPS20-016;
3. Документация за обществена поръчка с реф. № PPS20-016;
4. Образци на документи към документацията за обществена поръчка с реф. № PPS20-016;
5. Техническа спецификация към поръчка с реф. № PPS20-016;
6. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.

икона на файл PPS20-016_Решение за откриване_SPO.pdf 437 Kb

икона на файл PPS20-016_Обявление за поръчка_SPO.pdf 719 Kb

икона на файл PPS20-016_Документация_SPO.pdf 1549 Kb

икона на файл PPS20-016_Образци_SPO.docx 93 Kb

икона на файл espd-request.zip 91 Kb

икона на файл PPS20-016_еЕЕДОП.docx 64 Kb

икона на файл PPS20_016_Техническа спецификация_SPO.pdf 634 Kb

икона на файл PPS20-016_Методика за оценка.pdf 576 Kb