141597 PPD19-150 Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида "договаряне без предварителна покана за участие" с предмет: "Доставка на топлинна енергия от топлопреносни предприятия за нуждите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД".
Договорът ще бъде сключен за срок от 5 (пет) години, считано от датата на двустранното му подписване, след влизането в сила на решението за откриване на процедурата.

 
Документи:
Тип:
Договаряне без предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
24 яну 2020 15:08
Подаване на оферти:
25 яну 2020 8:00 — 4 фев 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Обекти на територията на град София
Обособена позиция 2 - Обекти на територията на град Плевен
Обособена позиция 3 - Обекти на територията на град Враца

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 2 апр 2020 12:28

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 3

икона на файл PPD19-150-Obyavlenie-vazlogna-poruchka-OP3.pdf 207 Kb


Публикувано на: 30 мар 2020 10:38

Обявление за възложена поръчка - обособени позиции №№ 1 и 2

икона на файл PPD19-150-Obyavlenie-vazlogna-poruchka-OP1-OP2.pdf 220 Kb


Публикувано на: 24 яну 2020 15:31

Решение за откриване на обществена поръчка, заведена в Регистъра на АОП под № 01467-2020-0006:

икона на файл PPD19-150-Решение-откриване-ПК.pdf 569 Kb