147636 PPD20-038 Избор на изпълнител за доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предметът на вътрешния конкурентен избор е: Доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с цел опазване на човешкото здраве и създаване на благоприятни условия за работа на служителите, обслужващи електрическите съоръжения.  
Необходимостта от осигуряване на предмета на вътрешния конкурентен избор е в съответствие задълженията на Възложителя в изпълнение изискванията на: 1) чл. 284 от Кодекса на труда; 2) Наредба № 3/2001 г. за изпълнение  на минималните изисквания за безопасност и опазване на  здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 3) чл. 42, ал. 5 от действащия колективен трудов договор (КТД) на възложителя; и 4) в изпълнение Заповед №CD-ORD 2290/14.04.2015г. за осигуряване на условия за превенция и защита на работниците и служителите при работа и намаляване на риска за здравето и безопасността им.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
26 мар 2020 13:20
Подаване на оферти:
27 мар 2020 8:00 — 14 апр 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 15 юни 2020 10:26

Обявлението за възложена поръчка е публикувано в преписка № 130838, където е информацията процедурата, чрез която е сключено рамково споразумение.


Публикувано на: 30 апр 2020 11:05

PPD20-038 - Доклад, изготвена на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и Решение за избор на изпълнител, отразено в т. 8 на препис-извлечение от Протокол № 512 от 29.04.2020 г. на Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD20-038 - Doklad_утвърден_с_прил_зп.pdf 1182 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 512_t 8_зп.pdf 2314 Kb


Публикувано на: 24 мар 2020 16:00

1) Покана за участие с приложения
2) Образци към поканата

икона на файл PPD20-038 - Покана_ВКИ_раб_облекло_zp_с приложения.pdf 3399 Kb

икона на файл PPD20-038 - Образци_покана_rab_obleklo.docx 178 Kb